Skip to product information
1 of 2

HRA Pharma

Compeed dyskretny plaster na opryszczkę, 15 szt.

Compeed dyskretny plaster na opryszczkę, 15 szt.

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Compeed a discreet patch for cold sores is an invisible plaster for cold sores. It stays on the skin for up to 12 hours and provides an optimal environment for treatment.

Contents of the package
The package contains 15 plasters and a mirror.

Action
The plaster creates an optimal environment at the sticking point to treat cold sores on the lips. It stays in place for 12 hours (this time may vary in individual cases). It also reduces the risk of herpes infection.

Product designation
The patch is intended for adults.

The method of using the medical device
1. Thoroughly wash and dry your hands. Cream should not be applied to the patch site as it may not stick to oily skin.
2. Remove the applicator with the patch, reveal the adhesive layer of the patch by pulling one part of the applicator tip. Do not touch the adhesive part with your fingers.
3. Gently press the patch to the site of the cold sores.
4. With a slow, smooth movement, peel off the other end of the applicator and press the patch to the skin.
5. If you prefer, you can put makeup or lipstick on the patch.
6. You can wear the patch until it starts to come off by itself.

If there is a need to remove a patch, gently stretch it along the skin while slowly peeling it off.

Use of the product
Use the patches both during the day and at night. Therapy should be started at the first tingling or itching sensation in the mouth and continued until the lesions have completely healed. Compeed Herpes Patches should be worn for 24 hours, with a change of approximately every 12 hours after the patch detaches itself.

Contraindications and precautions

  • If cold sores are painful or persistent, consult your doctor.
  • Disposable single-use product.
Opis

Compeed dyskretny plaster na opryszczkę

Wyrób medyczny Compeed to dyskretny, niewidoczny plaster na opryszczkę. Utrzymuje się na skórze aż do 12 godzin i zapewnia optymalne środowisko do leczenia.

Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera 15 plastrów oraz lustereczko.

Działanie
Plaster tworzy w miejscu przyklejenia optymalne środowisko do leczenia opryszczki na ustach. Pozostaje na miejscy przez 12 godzin (czas ten może się różnić w indywidualnych przypadkach). Zmniejsza także ryzyko zakażenia opryszczką.

Przeznaczenie produktu
Plaster przeznaczony dla osób dorosłych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
1. Dokładnie umyj i osusz ręce. W miejscu przyklejenia plastra nie należy nanosić kremów, gdyż może nie utrzymać się na tłustej skórze.
2. Wyjąć aplikator z plastrem, odsłonić warstwę klejącą plastra poprzez pociągnięcie jednej części końcówki aplikatora. Nie dotykać części klejącej palcami.
3. Delikatnie docisnąć plaster do miejsca wystąpienia opryszczki.
4. Wolnym, płynnym ruchem odkleić drugi koniec aplikatora i docisnąć plaster do skóry.
5. Wedle upodobań na plaster można nałożyć makijaż lub szminkę.
6. Plaster można nosić aż do momentu, w którym sam zacznie się odklejać.

Jeśli istnieje potrzeba usunięcia plastra należy go delikatnie rozciągnąć wzdłuż skóry, jednocześnie powoli odklejając.

Stosowanie produktu
Plastry stosować zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Terapię należy rozpocząć gdy pojawi się pierwsze uczucie mrowienia lub swędzenia ust i kontynuować aż do całkowitego wyleczenia zmian. Plastry na opryszczkę Compeed należy nosić przez 24 godziny, zmieniać co około 12 godziny po samoczynnym odklejeniu się plastra.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

  • Jeśli opryszczka jest bolesna lub utrzymuje się przez dłuższy okres czasu należy skonsultować się z lekarzem.
  • Wyrób jednorazowego użytku.

 

View full details