Skip to product information
1 of 3

NOW

Cinnamon Cassia Oil, Organic

Cinnamon Cassia Oil, Organic

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Cinnamon Cassia Oil, Organic

Cinnamon oil, derived from the bark of cinnamon trees, possesses a range of medicinal uses that can be beneficial for individuals seeking natural remedies. Here are some of the medicinal uses of cinnamon oil:

 • Antibacterial and Antifungal Properties: Cinnamon oil contains compounds like cinnamaldehyde, which have been shown to have antibacterial and antifungal properties. It can be used topically to treat minor skin infections and conditions caused by fungi.
 • Anti-Inflammatory: Cinnamon oil has anti-inflammatory properties and may help reduce inflammation and pain associated with conditions like arthritis. Diluted oil can be massaged onto affected joints.
 • Digestive Aid: Cinnamon oil can assist with digestion by reducing gas and bloating. It may also help relieve symptoms of indigestion and stomach upset when ingested in small amounts or added to tea.
 • Antioxidant Effects: Cinnamon is rich in antioxidants that help combat free radicals in the body. This may contribute to its potential in reducing the risk of chronic diseases.
 • Blood Sugar Regulation: Some studies suggest that cinnamon may help regulate blood sugar levels in individuals with diabetes. It's essential to consult with a healthcare provider before using it as a complementary therapy for diabetes management.
 • Respiratory Health: Inhaling the aroma of cinnamon oil may provide relief from respiratory issues like congestion and coughing. You can use it in a diffuser or by adding a few drops to hot water and inhaling the steam.
 • Mood Enhancement: The warm, comforting scent of cinnamon oil can have a positive impact on mood. It may help reduce stress and improve overall well-being when used in aromatherapy.
 • Oral Health: Cinnamon oil's antibacterial properties can be beneficial for oral hygiene. It can be added to homemade mouthwash or used sparingly as a toothpaste ingredient to fight oral bacteria.
 • Pain Relief: Cinnamon oil's warming properties can help relieve muscle aches and pains. When diluted with a carrier oil, it can be massaged onto sore areas for relief.


Remember that cinnamon oil is potent, so it should be used sparingly and diluted with a carrier oil before applying to the skin. Also, it's crucial to purchase high-quality, food-grade cinnamon oil from a reputable source.

Opis

Olejek cynamonowy, organiczny

Olejek cynamonowy otrzymywany z kory drzewa cynamonowego ma szereg zastosowań leczniczych, które mogą być korzystne dla osób poszukujących naturalnych środków. Oto niektóre lecznicze zastosowania olejku cynamonowego:

 • Właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze: Olejek cynamonowy zawiera związki takie jak aldehyd cynamonowy, które, jak wykazano, mają właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Można go stosować miejscowo w leczeniu drobnych infekcji skóry i schorzeń wywołanych przez grzyby.
 • Środek przeciwzapalny: Olejek cynamonowy ma właściwości przeciwzapalne i może pomóc zmniejszyć stan zapalny i ból związany z chorobami takimi jak zapalenie stawów. Rozcieńczony olej można wmasować w dotknięte stawy.
 • Pomoc w trawieniu: Olejek cynamonowy może pomóc w trawieniu, redukując gazy i wzdęcia. Może również pomóc złagodzić objawy niestrawności i rozstroju żołądka, jeśli zostanie spożyty w małych ilościach lub dodany do herbaty.
 • Działanie przeciwutleniające: Cynamon jest bogaty w przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. Może to przyczynić się do jego potencjału w zakresie zmniejszania ryzyka chorób przewlekłych.
 • Regulacja poziomu cukru we krwi: Niektóre badania sugerują, że cynamon może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę. Przed zastosowaniem leku jako terapii uzupełniającej w leczeniu cukrzycy należy koniecznie skonsultować się z lekarzem.
 • Zdrowie układu oddechowego: Wdychanie aromatu olejku cynamonowego może złagodzić problemy z oddychaniem, takie jak przekrwienie i kaszel. Można go używać w dyfuzorze lub dodając kilka kropli do gorącej wody i wdychając parę.
 • Poprawa nastroju: Ciepły, pocieszający zapach olejku cynamonowego może mieć pozytywny wpływ na nastrój. Stosowany w aromaterapii może pomóc zmniejszyć stres i poprawić ogólne samopoczucie.
 • Zdrowie jamy ustnej: Właściwości antybakteryjne olejku cynamonowego mogą być korzystne dla higieny jamy ustnej. Można go dodać do domowego płynu do płukania jamy ustnej lub stosować oszczędnie jako składnik pasty do zębów w celu zwalczania bakterii w jamie ustnej.
 • Ulga w bólu: Właściwości rozgrzewające olejku cynamonowego mogą pomóc złagodzić bóle mięśni. Po rozcieńczeniu olejem nośnym można go wmasować w obolałe miejsca, aby uzyskać ulgę.


Pamiętaj, że olejek cynamonowy ma silne działanie, dlatego przed nałożeniem go na skórę należy go stosować oszczędnie i rozcieńczyć olejem nośnym. Bardzo ważne jest również kupowanie wysokiej jakości olejku cynamonowego dopuszczonego do kontaktu z żywnością, pochodzącego z renomowanego źródła.

View full details