Skip to product information
1 of 4

Adamed

Cholestil Max 30 tabletek

Cholestil Max 30 tabletek

Regular price $21.99
Regular price Sale price $21.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Cholestil MAX reduces cholestasis in the bile ducts and hinders the formation of cholesterol deposits and gallstones.

Ingredients
The active ingredient is hymecromon (Hymecromonum).

1 tablet contains 200 mg of hymecromone.

Excipients: potato starch, gelatin, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate.

Dosage
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The usual dose for adults is 200 to 400 mg (1 to 2 tablets) three times a day for a week.

The tablet should not be divided.
The drug should be taken half an hour before a meal.

Action
Cholestil Max contains the active substance hymecromon, which is a derivative of coumarin. It has a relaxing effect on the smooth muscle of the bile ducts and Oddi's sphincter, increases bile secretion and accelerates its excretion through the biliary tract. This action reduces the stagnation of bile and the related ailments, and hinders the formation of cholesterol deposits and gallstones.

Indications

  • auxiliary in the symptomatic treatment of spasms of the bile ducts, dyskinesias, dyspeptic disorders,
  • in conditions after gallbladder and biliary tract surgery,
  • as well as in anorexia, nausea and constipation associated with decreased bile secretion.
Opis

Cholestil MAX jest produktem leczniczym zmniejszającym zastój żółci w drogach żółciowych oraz utrudniającym tworzenie się złogów cholesterolowych i kamieni żółciowych.

Skład
Substancja czynna jest hymekromon (Hymecromonum).

1 tabletka zawiera 200 mg hymekromonu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka przez dorosłych to 200 do 400 mg (od 1 do 2 tabletek) trzy razy na dobę przez tydzień.

Tabletki nie należy dzielić.
Lek należy przyjąć pół godziny przed posiłkiem.

Działanie
Cholestil Max zawiera substancję czynną hymekromon, która jest pochodną kumaryny. Działa rozkurczowo na mięśniówkę gładką dróg żółciowych i zwieracza Oddiego, zwiększa wydzielanie żółci i przyspiesza jej wydalanie przez drogi żółciowe. Działanie to zmniejsza zastój żółci i związane z tym dolegliwości oraz utrudnia tworzenie się złogów cholesterolowych i kamieni żółciowych.

Wskazania

  • pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskinez, zaburzeń dyspeptycznych,
  • w stanach po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych,
  • a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci.
View full details