Skip to product information
1 of 6

UNIA

Cepan krem na blizny 35g

Cepan krem na blizny 35g

Regular price $15.99
Regular price Sale price $15.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Cepan cream makes the scar more elastic, flattens it and turns pale.

Ingredients
The active substances are: ethanol extract from onions (Alia Cepae Extractum Fluidum), chamomile extract (Chamomillae Extractum), soda heparin (heparinum natricum), allantoin (allantoinum).

100 g of cream contains 20 g of onion extract, 5 g of chamomile extract, 5000 IU Heparin, 1 g allantoin.

Other substances: a mixture of cetostearil alcohol and sodium laurelosiarwan; liquid paraffin; White petroleum jelly; The mere emulsifying mixture of mono and diglycerides of highly saturated fatty acids and potassium stearate; glycerol; methyl parahydroxybenzoate; Propyld Parahydroxybenzoate; Purified Water.

Dosage
This drug should always be used exactly as described in the patient's leaflet or according to the doctor or pharmacist's recommendations.

For use on the skin.
The cream should be used after the wound is completely cured.
Depending on the age of scars, the treatment lasts from several weeks to several months
Children and adults: 2-3 times a day, apply a thin layer, slightly massaging.

In the treatment of old and hardened scars and in contractures, it is recommended to apply a small amount of cream to idle gauze and apply on a scar for 30 to 60 minutes.

Action
Cepan causes flattening, a scrub, and also makes it more elastic. Cepan can also prevent scars, affects scar tissue (softens, relaxed), and also supports the structure of collagen. In addition, it also reduces inflammatory reaction, accelerates tissue regeneration, reduces skin tension and itching.

Indications

  • Local treatment of scars and keloids (keloids) after burns and surgical procedures.
  • Treatment of contractures.
  • Treatment of eyelid scars.
  • Treatment of scars after boils, ulcers and acne.
Opis

Cepan to produkt leczniczy stosowany w profilaktyce blizn, w tym przerosłych blizn, a także przyspiesza regenerację tkanki.

Skład
Substancjami czynnymi są: wyciąg etanolowy z cebuli (Alii cepae extractum fluidum), wyciąg z rumianku (Chamomillae extractum), heparyna sodowa (Heparinum natricum), alantoina (Allantoinum).

100 g kremu zawiera 20 g wyciągu z cebuli, 5 g wyciągu z rumianku, 5000 IU heparyny sowoej, 1 g alantoiny.

Substancje pomocnicze: mieszanina alkoholu cetostearylowego i sodu laurylosiarczanu; parafina ciekła; wazelina biała; samo emulgująca mieszanina mono i diglicerydów wysoko nasyconych kwasów tłuszczowych i potasu stearynianu; glicerol; metylu parahydroksybenzoesan; propylu parahydroksybenzoesan; woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę.
Krem należy stosować po całkowitym wyleczeniu rany.
W zależności od wieku blizny leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy
Dzieci i dorośli: 2-3 razy na dobę, nakładać cienką warstwę, lekko masując.

W leczeniu starych i stwardniałych blizn oraz w przykurczach zaleca się niewielką ilość kremu nałożyć na jałowy gazik i przyłożyć na bliznę na 30 do 60 minut.

Działanie
Cepan powoduje spłaszczenie, zblednięcie blizny, a także uelastycznia ją. Cepan może także zapobiegać powstawaniu blizn, wpływa na tkankę bliznowatą (zmiękcza, rozluźnia), wspiera również strukturę kolagenu. Dodatkowo zmniejsza również reakcję zapalną, przyspiesza regenerację tkanki, zmniejsza uczucie napięcia skóry i świąd.

Wskazania

  • Miejscowe leczenie blizn i bliznowców (keloidów) po oparzeniach i zabiegach chirurgicznych.
  • Leczenie przykurczy.
  • Leczenie blizn powiek.
  • Leczenie blizn po czyrakach, owrzodzeniach i trądziku.
View full details