Skip to product information
1 of 4

Perrigo

Capivit A+E Forte System 30 capsules

Capivit A+E Forte System 30 capsules

Regular price $14.99
Regular price Sale price $14.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

CAPIVIT A + E Healthy and Beautiful Skin is a preparation used to prevent the occurrence of vitamin A and E deficiencies that may lead to: growth disorders, impaired immunity to infections, night blindness, exposure to stress.

Ingredients
Peanut oil (bulking agent), pork gelatin (shell component), glycerol (humectant E422), vitamin A retinol equivalent (retinyl acetate, active ingredient), vitamin E alpha-tocopherol equivalent (DL-alpha-tocopheryl acetate, active ingredient) )

Action
Capivit A + E is a dietary supplement containing vitamin A and vitamin E.
Vitamin A (retinol) is essential for the reproduction, growth, regeneration and differentiation of epithelial function, as well as for bone growth and development, and for the proper function of the organs of vision. In the retina, retinol is transformed to form a visual pigment - rhodopsin - necessary for vision adaptation in the dark.
Vitamin A deficiency leads to night blindness, dryness of the conjunctiva, softening of the cornea and, in severe cases, permanent eye damage and blindness.
Moreover, its deficiency may cause skin changes: hyperkeratosis of the skin and metaplasia of the mucous epithelium. A reduction in resistance to infections can also be observed.
Vitamin E acts as an antioxidant and protects against oxidation: polyunsaturated fatty acids, phospholipids included in cell membranes and other oxygen-sensitive substances such as vitamin A and ascorbic acid. It catches free radicals and breaks chain reactions that damage cells.
Vitamin E also increases immunity and can interrupt the damaging effects of free radicals leading to the degeneration of the nervous system and cardiovascular diseases.
The combined use of vitamin A and vitamin E increases the protective effect against free oxygen radicals that damage the body's cells and accelerate the aging process.

Indications
Preventing the occurrence of vitamin A and E deficiency that could lead to:

 • growth disturbance
 • the body's resistance to infection is impaired
 • night blindness
 • epithelial and mucosal lesions

In cases of increased demand for vitamins A and E, such as:

 • in exposure to stress
 • increased physical exertion
 • incorrect diet

Usage method
In prophylaxis, usually one capsule is used a day, and in the case of deficiencies, one capsule twice a day.

Opis

CAPIVIT A+E Zdrowa i Piękna Skóra to preparat stosowany w zapobieganiu wystąpienia niedoborów witamin A i E mogącym prowadzić do: zaburzeń wzrostu, upośledzenia odporności organizmu na zakażenia, kurzej ślepoty, w narażeniu na stres.

Skład
Olej arachidowy (substancja wypełniająca), żelatyna wieprzowa (składnik otoczki), glicerol (substancja utrzymująca wilgoć E422), witamina A ekwiwalent retinolu (octan retinylu, substancja czynna), witamina E ekwiwalent alfa-tokoferolu (octan DL-alfa-tokoferylu, substancja czynna)

Działanie
Capivit A+E jest suplementem diety zawierającym w swoim składzie witaminę A oraz witaminę E.
Witamina A (retynol) jest niezbędna do reprodukcji, wzrostu, regeneracji i różnicowania czynności nabłonków, a także do wzrostu i rozwoju kości oraz dla prawidłowej funkcji narządów wzroku. W siatkówce retynol ulega przemianie tworząc barwnik wzrokowy - rodopsynę - konieczną do adaptacji wzroku w ciemności.
Niedobór witaminy A prowadzi do ślepoty zmierzchowej, wysychania spojówek, rozmiękania rogówki a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty.
Ponadto jej niedobór może być powodem zmian skórnych: nadmiernego rogowacenia skóry oraz metaplazji nabłonka błon śluzowych. Obserwować można również obniżenie odporności na zakażenia.
Witamina E działa jako przeciwutleniacz i osłania przed utlenieniem: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, fosfolipidy wchodzące w skład błon komórkowych oraz inne wrażliwe na tlen substancje jak np. witamina A i kwas askorbowy. Wychwytuje wolne rodniki i przerywa reakcje łańcuchowe, które uszkadzają komórki.
Witamina E zwiększa również odporność a także może przerywać uszkadzające działanie wolnych rodników prowadzące do degeneracji układu nerwowego oraz chorób układu krążenia.
Łączne zastosowanie witaminy A i witaminy E zwiększa działanie ochronne przed wolnymi rodnikami tlenowymi, uszkadzającymi komórki organizmu i przyspieszającymi proces ich starzenia.

Wskazania
Zapobieganie wystąpieniu niedoborów witamin A i E mogącym prowadzić do:

 • zaburzeń wzrostu
 • upośledzenia odporności organizmu na zakażenia
 • kurzej ślepoty
 • zmian chorobowych nabłonków i błon śluzowych
W przypadkach wzmożonego zapotrzebowania na witaminę A i E, takich jak:

 

 • w narażeniu na stres
 • zwiększonym wysiłku fizycznym
 • nieprawidłowej diecie

Sposób użycia
W profilaktyce zwykle stosuje się jedną kapsułkę dziennie, a przy niedoborach jedną kapsułkę 2 razy dziennie.

View full details