Skip to product information
1 of 6

Cabbage Labs

Cabb dab cooling relief balm 100ml

Cabb dab cooling relief balm 100ml

Regular price $17.95
Regular price Sale price $17.95
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Cabb Dab Cooling, our revolutionary deep tissue rub formulated with a powerful 100,000 ppm concentration of real cabbage leaf extract, enhanced with a touch of menthol for immediate cooling relief. Designed to harness the natural anti-inflammatory properties of cabbage, Cabb Dab Cooling effectively addresses muscle, joint, and tissue soreness, fatigue, and inflammation, offering fast-acting comfort and recovery.

Key Features:

 • High Potency: Contains 100,000 ppm of real cabbage leaf extract for superior therapeutic benefits.
 • Menthol-Infused Relief: Added menthol provides a cooling sensation that soothes achy tissues quickly.
 • Deep Tissue Support: Ideal for massaging sore muscles and joints resulting from everyday activities or arthritis.
 • Workout Aid: Use before and after workouts to limit inflammation and enhance recovery.
 • Bruise Reduction: Helps lessen bruising from sports, surgeries, or accidents.
 • Smooth Application: Goes on smooth with a light menthol scent and is rapidly absorbed.
 • Convenient Usage: Comes in a 100 mL tube and can be applied up to 3 times per day as needed.
 • Extra Cooling Option: Refrigerate for an additional cooling sensation.
 • Ethically Made: Never tested on animals.
 • Expertly Developed: Created by an orthopedic surgeon for optimal performance.

Benefits:

 • Reduces Inflammation: Effectively manages inflammation and soreness in muscles and joints.
 • Immediate Cooling Relief: Menthol provides a quick cooling effect to soothe pain and discomfort.
 • Enhanced Recovery: Supports faster recovery from physical exertion and injuries.
 • Versatile Use: Suitable for various causes of pain including arthritis, workout fatigue, and physical trauma.
 • Ethical Choice: Committed to ethical practices, never tested on animals.

Usage Instructions:

 • For Sore Muscles and Joints: Massage a small amount onto the affected area until fully absorbed.
 • Pre- and Post-Workout: Apply to muscles and joints before and after exercise to minimize inflammation.
 • For Bruising: Gently rub onto bruised areas to help reduce discoloration and swelling.
 • Extra Cooling Sensation: Refrigerate before use for an enhanced cooling effect.

Packaging:

 • Available in a convenient 100 mL tube.
 • Can be applied up to 3 times per day as needed.

Why Choose Cabb Dab Cooling? Cabb Dab Cooling Deep Tissue Rub offers a unique and effective solution for managing pain and inflammation with the added benefit of menthol-infused cooling relief. Its high potency, smooth application, and light menthol scent make it an exceptional choice for anyone seeking natural, effective comfort. Developed by an orthopedic surgeon, it combines the best of nature and science for unparalleled results.

SEO Keywords: Cabb Dab Cooling, deep tissue rub, cabbage leaf extract, menthol relief, muscle pain relief, joint pain relief, anti-inflammatory, workout recovery, bruise reduction, pain management, orthopedic surgeon-developed.

Opis

Cabb Dab Cooling, nasz rewolucyjny żel głęboko wnikający, stworzony z wysoką koncentracją 100,000 ppm prawdziwego ekstraktu z liści kapusty, wzbogacony mentolem dla natychmiastowego efektu chłodzenia. Zaprojektowany, aby wykorzystać naturalne właściwości przeciwzapalne kapusty, Cabb Dab Cooling skutecznie łagodzi ból mięśni, stawów oraz zmęczenie i stan zapalny tkanek, zapewniając szybką ulgę i regenerację.

Kluczowe Cechy:

 • Wysoka Moc: Zawiera 100,000 ppm prawdziwego ekstraktu z liści kapusty dla najwyższej skuteczności terapeutycznej.
 • Mentolowy Chłód: Dodatek mentolu zapewnia natychmiastowy efekt chłodzenia, który szybko łagodzi ból.
 • Wsparcie Głębokich Tkanek: Idealny do masażu bolących mięśni i stawów, spowodowanych codziennymi aktywnościami lub artretyzmem.
 • Pomoc w Treningu: Stosuj przed i po treningu, aby ograniczyć stan zapalny i poprawić regenerację.
 • Redukcja Siniaków: Pomaga zmniejszyć siniaki spowodowane sportem, operacjami lub wypadkami.
 • Gładka Aplikacja: Łatwo się rozprowadza, ma lekki mentolowy zapach i szybko się wchłania.
 • Wygodne Użycie: Dostępny w tubce 100 ml, można stosować do 3 razy dziennie w razie potrzeby.
 • Dodatkowe Chłodzenie: Przechowuj w lodówce dla dodatkowego efektu chłodzenia.
 • Etyczna Produkcja: Nigdy nie testowany na zwierzętach.
 • Ekspercko Opracowany: Stworzony przez ortopedę dla optymalnej skuteczności.

Korzyści:

 • Redukcja Stanu Zapalnego: Skutecznie łagodzi stan zapalny i ból mięśni oraz stawów.
 • Natychmiastowa Ulga: Mentol zapewnia szybki efekt chłodzenia, łagodząc ból i dyskomfort.
 • Lepsza Regeneracja: Wspiera szybszą regenerację po wysiłku fizycznym i urazach.
 • Wszechstronne Zastosowanie: Odpowiedni na różne rodzaje bólu, w tym artretyzm, zmęczenie po treningu i urazy fizyczne.
 • Etyczny Wybór: Zobowiązanie do etycznych praktyk, nigdy nie testowany na zwierzętach.

Instrukcje Użycia:

 • Na Ból Mięśni i Stawów: Nałóż niewielką ilość na bolące miejsce i wmasuj do pełnego wchłonięcia.
 • Przed i Po Treningu: Stosuj na mięśnie i stawy przed i po treningu, aby zminimalizować stan zapalny.
 • Na Siniaki: Delikatnie wcieraj w miejsce siniaka, aby zmniejszyć jego widoczność i obrzęk.
 • Dodatkowe Chłodzenie: Przechowuj w lodówce przed użyciem, aby uzyskać dodatkowy efekt chłodzenia.

Opakowanie:

 • Dostępny w wygodnej tubce 100 ml.
 • Można stosować do 3 razy dziennie w razie potrzeby.

Dlaczego Warto Wybrać Cabb Dab Cooling? Cabb Dab Cooling Głęboko Wnikający Żel oferuje unikalne i skuteczne rozwiązanie do zarządzania bólem i stanem zapalnym z dodatkową korzyścią w postaci chłodzenia mentolowego. Jego wysoka moc, gładka aplikacja i lekki mentolowy zapach sprawiają, że jest doskonałym wyborem dla każdego, kto szuka naturalnej, skutecznej ulgi. Stworzony przez ortopedę, łączy najlepsze cechy natury i nauki dla nieporównywalnych wyników.

Słowa kluczowe SEO: Cabb Dab Cooling, żel głęboko wnikający, ekstrakt z liści kapusty, ulga mentolowa, ból mięśni, ból stawów, przeciwzapalny, regeneracja po treningu, redukcja siniaków, zarządzanie bólem, opracowany przez ortopedę.

View full details