Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Bravera Control Spray 8ml

Bravera Control Spray 8ml

Regular price $33.99
Regular price Sale price $33.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Bravera Control contains a substance commonly used in medicine for many years - lidocaine. Bravera Control in the form of an aerosol for the skin, a solution, has a local anesthetic effect, reducing the sensitivity of the penis to touch.

It is the first and only drug on the Polish market, available in pharmacies without a prescription, dedicated to the treatment of premature ejaculation

Use
The recommended dose is 3 to 7 pump strokes, taken to coat the shaft and glans of the penis, 5 to 15 minutes before intercourse. If excess medicine remains on the penis after 5 minutes, remove it before intercourse. The amount and time of application should be selected depending on individual needs. The lowest effective dose should always be used. There should be an interval of at least 4 hours between consecutive doses. Do not exceed a dose of 22 pump strokes in 24 hours.

Indications
The drug is indicated for use before intercourse in the case of premature ejaculation to reduce penile sensitivity to touch and delay ejaculation (ejaculation).

The active substance
1 g of the spray contains 96 mg of lidocaine.

Each actuation of the spray pump delivers 0.085 ml of solution (equivalent to 81.98 mg spray containing 7.87 mg lidocaine).

Contraindications
Hypersensitivity of the patient or his partner to the active substance, other amide local anesthetics or to any of the excipients.
If your partner is pregnant.
Damaged or inflamed skin.

Opis

Bravera Control zawiera substancję powszechnie stosowaną w medycynie od wielu lat - lidokainę. Bravera Control w postaci aerozolu na skórę, roztwór, działa miejscowo znieczulająco, zmniejszając wrażliwość penisa na dotyk.

To pierwszy i jedyny lek na rynku polskim, dostępny w aptekach bez recepty, dedykowany leczeniu przedwczesnego wytrysku

Stosowanie
Zalecana dawka to 3 do 7 naciśnięć pompki, wykonane w celu pokrycia trzonu i żołędzi prącia, 5 do 15 minut przed stosunkiem. Jeżeli po upływie 5 minut na prąciu pozostaje nadmiar leku, należy go usunąć przed stosunkiem. Ilość i czas aplikacji powinny być dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb. Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Pomiędzy zastosowaniem kolejnych dawek należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin. Nie należy przekraczać dawki 22 naciśnięć pompki w ciągu 24 godzin.

Wskazania
Lek jest wskazany do stosowania przed stosunkiem w przypadku przedwczesnego wytrysku w celu zmniejszenia wrażliwości prącia na dotyk i opóźnienia ejakulacji (wytrysku).

Substancja czynna
1 g aerozolu zawiera 96 mg lidokainy.

Każde naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu (co odpowiada 81,98 mg aerozolu zawierającego 7,87 mg lidokainy).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość pacjenta lub jego partnerki/partnera na substancję czynną, inne amidowe leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży.
Uszkodzona lub zmieniona zapalnie skóra.

View full details