Skip to product information
1 of 2

Teva

Aviomarin 10 tabletek

Aviomarin 10 tabletek

Regular price $17.99
Regular price Sale price $17.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Aviomarin tablets are used to prevent motion sickness.

Dosage
Aviomarin should be taken orally.

The recommended dose should be taken at least 30 minutes before a planned trip or taking a poorly tolerated drug.

Adults and adolescents over 14 years of age: The recommended dose is 50 to 100 mg. If necessary, it can be repeated every 4 to 6 hours. The maximum daily dose should not exceed 400 mg.

Children 6 to 14 years of age: The recommended dose is 50 mg. If necessary, it can be repeated every 6 to 8 hours.

The maximum daily dose in children should not exceed 5 mg / kg body weight, but not more than 150 mg per day.

Aviomarin is intended for children who are able to swallow a tablet on their own.

Ingredients
The active substance is dimenhydrinate.
Excipients: microcrystalline cellulose, talc, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate

Action
Dimenhydrinate (synonym: dimenhydrinate) is anti-emetic, anti-allergic and mildly sedative. It takes 20 to 30 minutes to start working. Clinical effects are observed for 4 to 6 hours after drug administration.

Indications
It is used to prevent motion sickness and to prevent and treat nausea and vomiting of another origin (except that caused by cancer chemotherapy medicines).

Opis

Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej.

Dawkowanie
Aviomarin należy stosować doustnie.

Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej na 30 minut przed planowaną podrożą lub zażyciem źle tolerowanego leku.

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: Zalecana dawka to 50 mg do 100 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 400 mg.

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: Zalecana dawka to 50 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin.

Maksymalna dawka dobowa u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie więcej niż 150 mg na dobę.

Aviomarin jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie samodzielnie połknąć tabletkę.

Skład
Substancją czynną leku jest dimenhydramina.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Działanie
Dimenhydramina (synonim: dimenhydrinat) działa przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodnie uspokajająco. Początek działania występuje po 20 do 30 minutach. Efekty kliniczne obserwowane są przez 4 do 6 godzin po podaniu leku.

Wskazania
Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów).

View full details