Skip to product information
1 of 1

Time-Cap Labs

Aspirin 81mg EC, 120 tabletek

Aspirin 81mg EC, 120 tabletek

Regular price $5.99
Regular price Sale price $5.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Aspirin 81mg EC stosuje się w chorobie niedokrwiennej serca oraz wszelkich sytuacjach, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi.

Opis

Skład

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 81 mg kwasu acetylosalicylowego.

Działanie
Aspirin 81mg EC zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Wskazania

  • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
  • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,
  • niestabilna choroba wieńcowa,
  • prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,
  • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,
  • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
  • po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,
  • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
  • zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka,
  • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.
View full details