Skip to product information
1 of 4

Floslek

Arnica Active Żel Rozgrzewający, 200ml, Floslek

Arnica Active Żel Rozgrzewający, 200ml, Floslek

Regular price $14.99
Regular price Sale price $14.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Arnica Active Warming Gel is traditionally used in various minor post-traumatic conditions as a means of facilitating and accelerating the resorption of small haemorrhages, subcutaneous (bruises), in the event of edema following mechanical injuries, e.g. contusions. Traditionally, the ointment is also used for muscle pain after sports training, for massage.

Opis

Arnica Active Żel Rozgrzewający stosuje się tradycyjnie w różnego rodzaju niewielkich stanach pourazowych, jako środek ułatwiający i przyspieszający resorpcję małych wylewów, podskórnych (siniaków), w przypadku wystąpienia obrzęków po urazach mechanicznych np. przy stłuczeniach. Tradycyjnie maść stosowana jest również w bólach mięśniowych po treningach sportowych, do masażu.

View full details