Skip to product information
1 of 9

Takeda

Amol 150ml

Amol 150ml

Regular price $27.99
Regular price Sale price $27.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Amol Liquid is intended for traditional use:

 • to improve bad mood, e.g. in the case of a cold (for rubbing),
 • in headaches, muscle pain,
 • to reduce symptoms after insect bites.

Ingredients

1 g contains active substances:

 • Mentholum (menthol) 17.23 mg
 • Citronellae aetheroleum (citronella oil) 1.00 mg
 • Caryophylli floris aetheroleum (clove oil) 1.00 mg
 • Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (cinnamon oil) 2.40 mg
 • Limonis aetheroleum (lemon oil) 5.70 mg
 • Menthae piperitae aetheroleum (peppermint oil) 2.40 mg
 • Lavandulae aetheroleum (lavender oil) 2.40 mg
 • and excipients: ethanol 96 vol.% (638 mg), water.

Action

The action of the drug results from the action of individual active substances.

Indications

Amol is traditionally used for the following indications:

Externally:

 • to improve bad mood, e.g. in the case of a cold (for rubbing),
 • in headaches, muscle pain,
 • to reduce symptoms after insect bites.

Internally:

in digestive problems (dyspeptic), e.g. flatulence and indigestion.

Dosage

Adults and adolescents over 12 years of age:

Externally for rubbing to improve well-being:
Rub a small amount of the drug in undiluted form several times a day.

Externally to reduce symptoms after insect bites:
Wipe the bite area with a cotton pad soaked in undiluted medicine.

Orally for digestive problems (dyspeptic):
10 to 15 drops of the drug with liquid or sugar should be taken ad hoc in case of symptoms, up to 3 times a day.

The medicine should not be used under a dressing that impedes air access or in the form of compresses.

Contraindications:

Amol must not be used:

 • in case of hypersensitivity to any of the ingredients of the drug,
 • in bronchial asthma and other respiratory diseases accompanied by severe airway hypersensitivity,
 • in children under 12 years of age, due to the lack of sufficient research on the use of Amol in this age group.

Internally

 • in case of obstruction of the bile ducts (e.g. in the course of cholelithiasis), inflammation of the gallbladder,
 • in people with chronic liver diseases, in people addicted to alcohol.


Externally

 • for damaged skin, e.g. for burns, eczema and open wounds, for skin diseases with rash, for mucous membranes and around the eyes.
Opis

Amol Płyn przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania:

 • w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierań),
 • w bólach głowy, bólach mięśniowych,
 • w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.

 Skład

1 g leku zawiera substancje czynne:

 • Mentholum (mentol) 17,23 mg
 • Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mg
 • Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg
 • Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy) 2,40 mg
 • Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg
 • Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40 mg
 • Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg

oraz substancje pomocnicze: etanol 96 vol.% (638 mg), woda.

Działanie

Działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych.

Wskazania

Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:

zewnętrznie:

 • w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierań),
 • w bólach głowy, bólach mięśniowych,
 • w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.

wewnętrznie:

 • w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

Zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia:
Nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie.

Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów:
Miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej.

Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych):
Od 10 do 15 kropli leku z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.

Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.

Przeciwwskazania:

Leku Amol nie wolno stosować:

 • w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
 • w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych,
 • u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających badań na temat stosowania leku Amol w tej grupie wiekowej.

Wewnętrznie

w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego,
u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu.

Zewnętrznie

na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Amol może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Działania niepożądane wynikają z działania poszczególnych olejków.
Po zastosowaniu leku tak jak w przypadku wszystkich olejków eterycznych mogą ulec nasileniu objawy podrażnienia skóry i błon śluzowych. Może pojawić się lub ulec pogorszeniu kaszel i skurcz oskrzeli. U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy żołądkowe. Prawdopodobne jest wystąpienie wyprysku kontaktowego i/lub reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Uwagi:

Ciąża i karmienie piersią
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku Amol w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Ze względu na zawartość etanolu, lek może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego też nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn po stosowaniu doustnym leku.

View full details