Skip to product information
1 of 6

PharmaSwiss

Altacet żel 75g

Altacet żel 75g

Regular price $15.95
Regular price Sale price $15.95
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Altacet topical gel has an astringent and anti-swelling effect, which is why it is used in contusions and joint swellings, post-traumatic as well as after first-degree burns. The gel also contains menthol, which causes a cooling sensation.

Composition
The active substance of the drug is aluminum acetate tartrate (Aluminii acetotartras).

1 g of gel contains 10 mg of aluminum acetate.

Excipients: ethanol 96%, levomenthol, methyl parahydroxybenzoate, carbomer, sodium hydroxide, purified water.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist.

The drug is administered topically to the skin.

Do not use the drug in an occlusive dressing or wrap the compresses with foil. Only drying compresses may be used.

Adults and children over 3 years of age: 3 or 4 times a day, apply the gel to clean, dry skin in sore spots. Altacet is best applied at intervals of several hours, preferably in the form of compresses.

Unless you are being treated with this medicine, you should wash your hands after using the medicine.

Action
Altacet gel contains aluminum acetate tartrate and, when applied to the skin, has an astringent and anti-swelling effect, relieving pain. The addition of menthol has a cooling effect.

Indications
Altacet is applied topically to the skin:

  • in bruises;
  • in articular and traumatic edema;
  • in swelling caused by 1st degree burns.
Opis

Altacet to lek w postaci żelu na skórę, który działa ściągająco i przeciwobrzękowo, dlatego stosuje się go przy stłuczeniach oraz obrzękach stawowych, pourazowych a także po oparzeniach pierwszego stopnia. Żel dodatkowo zawiera mentol, który wywołuje uczucie chłodzenia.

Skład
Substancją czynną leku jest glinu octanowinian (Aluminii acetotartras).

1 g żelu zawiera 10 mg octowinianu glinu.

Substancje pomocnicze: etanol 96%, lewomentol, metylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się miejscowo, na skórę.

Nie należy stosować leku w opatrunku okluzyjnym lub owijać okładów folią. Można stosować wyłącznie okłady wysychające.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat: 3 lub 4 razy na dobę należy aplikować żel na czystą, suchą skórę w bolących miejscach. Altacet najlepiej aplikować w kilkugodzinnych odstępach, najlepiej w postaci okładów.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy.

Działanie
Żel Altacet zawiera octanowinian glinu i po zastosowaniu na skórę działa ściągająco oraz przeciwobrzękowo, łagodząc ból. Dodatek mentolu wywołuje efekt chłodzący.

Wskazania
Altacet stosuje się miejscowo na skórę:

  • w stłuczeniach;
  • w obrzękach stawowych i pourazowych;
  • w obrzękach spowodowanych oparzeniami 1 stopnia.
View full details