Skip to product information
1 of 1

Herbapol

Neocardina, krople doustne, 40g

Neocardina, krople doustne, 40g

Regular price $5.99
Regular price Sale price $5.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Neocardina drops are a composition of tinctures of lily of the valley herb, hawthorn inflorescence and valerian root, traditionally used in states of easy fatigue.

Dosage
Adults 1-2 ml (20-40 drops) 2 to 3 times a day. Adolescents over 12 years of age: 0.5 - 1.0 ml (10-20 drops) 2 to 3 times a day. Take after meals with a small amount of liquid.

Composition
1 ml contains 0.28 g of lily of the valley tincture, 0.18 g of hawthorn inflorescence tincture and 0.18 of valerian root tincture. Extractants: ethanol 70% v/v.

Action
The ingredients of the preparation slightly increase the strength of myocardial contraction and reduce the frequency of myocardial contractions.

Indications
Supportive in the initial period of impaired heart function (not requiring the use of other drugs, without symptoms of circulatory congestion) and weakening of the heart muscle in old age.

Contraindications
hypersensitivity to drug components, potassium deficiency.

Side effects
When using the recommended dose, no side effects have been reported so far.

Warnings and precautions
Do not give to children under 12 years of age. Do not use during pregnancy or breastfeeding.

Opis

Neocardina krople to kompozycją nalewek z ziela konwalii, kwiatostanu głogu i korzenia kozłka stosowaną tradycyjnie w stanach łatwego męczenia się.

Dawkowanie
Dorośli 1-2 ml (20-40 kropli) 2 do 3 razy dziennie. Młodzież powyżej 12 roku życia: 0,5 - 1,0 ml (10-20 kropli) 2 do 3 razy dziennie. Przyjmować po jedzeniu z niewielką ilością płynu.

Skład
1 ml zawiera 0,28 g nalewki konwalii mianowanej, 0,18 g nalewki z kwiatostanu głogu oraz 0,18 nalewki z korzenia kozłka. Ekstrahenty: etanol 70% v/v.

Działanie
Składniki preparatu nieznacznie zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego oraz zmniejszają częstotliwość skurczów mięśnia sercowego.

Wskazania
Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca (niewymagającym stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia) i osłabienia mięśnia sercowego w wieku starszym.

Przeciwskazania
nadwrażliwość na składniki leku, stan niedoboru potasu.

Działania niepożądane
Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono dotychczas występowania działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie podawać dzieciom do lat 12. Nie stosować w trakcie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

View full details