Skip to product information
1 of 4

Galena

Kalium hypermanganicum (nadmanganian potasu) 100mg, 30 tabletek

Kalium hypermanganicum (nadmanganian potasu) 100mg, 30 tabletek

Regular price $16.99
Regular price Sale price $16.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Kalium hypermanganicum Galena is intended for topical use. The drug is used exclusively in the form of a solution of potassium permanganate, prepared by dissolving the tablet in water.

Dosage - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tablets
Preparation of 0.05% potassium permanganate solution for washing the skin, festering wounds, ulcers and hands:
dissolve 1 tablet of the drug in 200 ml (1 glass) of boiled water. The solution should be purple.

Preparation of 0.025% solution for rinsing the mucous membranes of the throat and mouth:
Dissolve 1 tablet of the drug in 400 ml (2 glasses) of boiled water. The solution should be pink.

Do not swallow the solution!

Ingredients - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tablets
1 tablet contains the active ingredient 100 mg of potassium permanganate.

Actions
Potassium permanganate solutions have a disinfecting and astringent effect on the skin and mucous membranes.
These solutions are unstable, light pink to dark purple in color.

Indications - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tablets
A 0.05% aqueous solution of potassium permanganate is used topically as a disinfectant for skin washes, festering wounds, ulcers and hands.
A 0.025% aqueous solution of potassium permanganate is used topically as a disinfectant for rinsing the mucous membranes of the throat and mouth.

Contraindications - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tablets
Hypersensitivity to potassium permanganate. Do not use orally, to wash eyes.

The solution may be severely irritating and may color the skin brown.
When using the solution on the oral mucosa, an unpleasant taste in the mouth, discoloration of the teeth and mucous membranes, nausea and vomiting may occur.
Inhalation of the vapors may lead to the swelling of the respiratory tract.

Remarks
Do not use during pregnancy and breastfeeding.

Opis

Kalium hypermanganicum Galena jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Lek jest stosowany wyłącznie w postaci roztworu nadmanganianu potasu, sporządzonego przez rozpuszczenie tabletki w wodzie.

Dawkowanie - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tabletek
Przygotowanie 0,05% roztworu nadmanganianu potasu do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń a także rąk:
rozpuścić 1 tabletkę leku w 200 ml (1 szklance) przegotowanej wody. Roztwór powinien być purpurowy.

Przygotowanie 0,025% roztworu do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej:
Rozpuścić 1 tabletkę leku w 400 ml (2 szklanki) przegotowanej wody. Roztwór powinien być różowy.

Nie połykać roztworu!

Składniki - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tabletek
1 tabletka zawiera substancję czynną 100 mg nadmanganianu potasu.

Działania
Roztwory nadmanganianu potasu działają odkażająco i ściągająco na skórę i błony śluzowe.
Roztwory te są nietrwałe, mają zabarwienie od jasnoróżowego do ciemnofioletowego.

Wskazania - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tabletek
0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu stosowany jest miejscowo jako lek odkażający do przemywań skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk.
0,025% roztwór wodny nadmanganianu potasu stosowany jest miejscowo jako lek odkażający do płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

Przeciwwskazania - Kalium Hypermanganicum Galena, 30 tabletek
Nadwrażliwość na nadmanganian potasu. Nie stosować do ustnie, do przemywań oczu.

Roztwór może wywołać silne podrażnienie i zabarwiać skórę na brązowo.
Podczas stosowania roztworu na błony śluzowe jamy ustnej może wystąpić nieprzyjemny smak w ustach, przebarwienie zębów, błon śluzowych, nudności oraz wymioty..
Wdychanie oparów może prowadzić do powstawania obrzęków dróg oddechowych.

Uwagi
Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

View full details