Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Akustone spray do uszu, 15ml

Akustone spray do uszu, 15ml

Regular price $18.99
Regular price Sale price $18.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Akustone Ear Spray is intended for ear hygiene. It includes, among others liquid paraffin, almond oil and olive oil to soften the earwax. The fluid protects the ear canal from recurring infections and helps to remove secretions remaining in it.

Composition
Olive oil, almond oil, jojoba oil, liquid paraffin, vitamin E, polysorbate 80.
It does not contain water or preservatives.

Usage method
Due to the form of application, the product is evenly distributed in the ear canal, so there is no need to insert the applicator deep into the ear.
Children and infants over 3 months of age: 1 spray, adults: 1-2 sprays into the external auditory canal:
Dissolving wax plugs:
• use 3-5 times a day until the wax is dissolved.
Preventive action and proper ear hygiene:
• use 1-2 times a week to prevent the formation of earwax plugs,
• use immediately before bathing in order to prevent water retention in the ear.
In children and infants, the product should be applied with caution by an adult. To avoid damaging the hearing organ, do not push the applicator too deep into the ear. After using the product, there is no need to rinse the ear canal. Before the first use, the pump of the dispenser should be pressed vigorously several times in order to fill it and obtain the correct spraying of the product. After using the product, the tip should be washed under running water and gently dried.
In case of dissolving wax plugs, if hearing problems or other ailments do not improve after 5 days of use, consult a doctor.
For hygiene reasons, it is recommended that the product be used by one person.

Properties

  • dissolves residual earwax,
  • prevents the formation of wax plugs,
  • allows you to maintain proper ear hygiene in the event of excessive earwax production in children or people wearing hearing aids or headphones,
  • prevents water from remaining in the ear canal during bathing or practicing water sports, in people with a tendency to recurrent infections of the external ear.

The product is intended for adults and children over 3 months of age.

Opis

AkusTone spray do uszu jest przeznaczony do higieny uszu. Zawiera m.in. ciekłą parafinę, olej migdałowy i oliwę z oliwek, które rozmiękczają woskowinę. Płyn chroni przewód słuchowy przed nawracającymi infekcjami i pomaga usunąć zalegającą w nim wydzielinę.


Skład
Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbat 80.
Nie zawiera wody ani konserwantów.

Sposób użycia
Ze względu na formę aplikacji, produkt jest równomiernie rozprowadzany w przewodzie słuchowym, dzięki czemu nie ma konieczności głębokiego wsuwania aplikatora do ucha.
Dzieci i niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia: 1 rozpylenie, dorośli: 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego:
Rozpuszczanie korków woskowinowych:
• stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.
Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu:
• stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych,
• stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zaleganiu wody w uchu.
U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany z zachowaniem ostrożności przez osobę dorosłą. Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu. Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego. Przed pierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu. Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.
W przypadku rozpuszczania korków woskowinowych, jeżeli problemy ze słuchem lub inne dolegliwości nie ustąpią po 5 dniach stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.
Ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie wyrobu przez jedną osobę.

Właściwości

  • rozpuszcza zalegającą woskowinę,
  • przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych,
  • umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki,
  • przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.


Przeznaczenie
Wyrób przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3. miesiąca życia.

View full details