Skip to product information
1 of 3

Eljot

Balsam Szostakowskiego Vinilinum, 100g, Eljot

Balsam Szostakowskiego Vinilinum, 100g, Eljot

Regular price $27.99
Regular price Sale price $27.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Szostakowski's balm is used in the care of epidermis and skin, places exposed to long-term pressure ulcers, e.g. in immobilized and unconscious people. The preparation has a protective and protective effect on the skin exposed to heat, including sunlight and low temperature, supports the natural regenerative effects of changed tissues, soothes irritations. It has a protective and protective effect, and accelerates tissue regeneration. As a large molecule compound, it does not penetrate the body cells but stimulates granulation tissue. It has anesthetic and bacteriostatic properties, facilitates wound cleansing. It is completely non-toxic.

Composition: polyvinyl butyl ether - it is a thick viscous liquid of pale yellowish color, insoluble in water and auxiliary substances.

Indications: care for epidermis damage, minor cuts, places exposed to long-term pressure, eg in immobilized and unconscious people; the preparation cares for the skin: in thermal and radiation burns, frostbite, leg ulcers, supports the natural regenerative functions of damaged tissues.

Application: apply on the skin by applying gauze dressings soaked in the preparation, or directly on the exposed area.

The balm should not be used by children, pregnant women and nursing mothers.

Opis

Balsam Szostakowskiego stosowany jest w pielęgnacji naskórka i skóry, miejsc narażonych na długotrwały ucisk np. u osób unieruchomionych i nieprzytomnych. Preparat posiada działanie osłaniające i ochronne na skórę narażoną na działanie ciepła, w tym promieni słonecznych, jak i niskiej temperatury, wspiera naturalne działania regeneracyjne zmienionych tkanek, łagodzi podrażnienia. Działa osłaniająco i ochronnie, przyspiesza regenerację tkanek. Jako związek o dużej cząsteczce nie wnika do komórek ustrojowych ale pobudza tkanki do ziarninowania. Ma własności znieczulające i bakteriostatyczne, ułatwia oczyszczanie się ran. Jest całkowicie nietoksyczny.

Skład: eter poliwinylobutylowy - jest to gęsty lepki płyn bladożółtawego koloru, nierozpuszczalny w wodzie oraz substancje pomocnicze.

Wskazania: pielęgnacja uszkodzeń naskórka, drobnych skaleczeń, miejsc narażonych na długotrwały nacisk np. u osób unieruchomionych i nieprzytomnych; preparat pielęgnuje skórę: w oparzeniach termicznych i popromiennych, w odmrożeniach, w owrzodzeniach podudzi, wspomaga naturalne funkcje regeneracyjne zniszczonych tkanek.

Stosowanie: stosować na skórę przez przykładanie opatrunków gazowych nasączonych preparatem, lub bezpośrednio na narażone miejsce.

Balsam nie powinien być stosowany u dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących.

View full details