Skip to product information
1 of 4

Infectopharm

SolphaDermol 2ml, InfectoPharm

SolphaDermol 2ml, InfectoPharm

Regular price $29.99
Regular price Sale price $29.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

SolphaDermol, solution

 • For topical application to the skin to remove skin lesions of the mollusc contaginosum (molluscum contaginosum).
 • It is safe to use. It can be used in children from 2 years of age, pregnant women, nursing mothers and patients with atopic dermatitis.
 • Reduces the removal time of mollusc nodules to 4 weeks.
 • It is released and odorless and does not stain clothes.

Ingredients
1 ml contains 50 mg of potassium hydroxide; Purified Water

Contents of the package
1 package contains 2 ml of solution for application to the skin. The closing cap is equipped with a plastic spatula for applying the solution.

Action

 • damages infected cells and causes a local defensive reaction of the skin in the area of eruptions.
 • the treatment is aimed at inducing painless inflammation limited to the area of the lesion.
 • when the inflammation subsides, molluscum skin eruptions also heal.

Indications
SolphaDermol solution is intended for topical use to remove skin eruptions caused by molluscum contagiosum.

How to use

 • Twice a day, using a spatula, apply a small amount carefully to the nodules of molluscum contagiosum, then leave to dry.
 • The use of the preparation should be discontinued when inflammation indicating the healing process appears. Inflammation is manifested by redness that lasts for at least 12 hours.
 • Inflammation indicates that the body is fighting molluscum nodules. At this point, you should patiently wait for healing.
Opis

SolphaDermol, roztwór

 • Do miejscowego stosowania na skórę w celu usunięcia zmian skórnych mięczaka zakaźnego (molluscum contaginosum).
 • Jest bezpieczny w stosowaniu. Może być stosowany u dzieci od 2. roku życia, kobiety w ciąży, matki karmiące i pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.
 • Skraca czas usuwania guzków mięczaka zakaźnego do 4 tygodni.
 • Jest wydany i bezwonny oraz nie brudzi ubrań.


Skład
1 ml zawiera 50 mg wodorotlenku potasu; woda oczyszczona

Zawartość opakowania
1 opakowanie zawiera 2 ml roztworu do aplikacji na skórę. Nasadka zamykająca jest wyposażona w plastikową szpatułkę do nanoszenia roztworu.

Działanie

 • uszkadza zainfekowane komórki oraz wywołuje miejscową reakcję obronną skóry w obszarze wykwitów.
 • kuracja ma na celu wywołanie bezbolesnego zapalenia ograniczającego się do obszaru wykwitu.
 • w momencie ustąpienia stanu zapalnego wykwity skórne mięczaka również ulegają wygojeniu.
 • Wskazania
 • Roztwór SolphaDermol jest przeznaczony do miejscowego stosowania w celu usuwania wykwitów skórnych powodowanych przez mięczaka zakaźnego (molluscum contagiosum).

Sposób użycia wyrobu medycznego

 • 2 razy dziennie za pomocą szpatułki nakładać niewielką ilość dokładnie na guzki mięczaka zakaźnego, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
 • Należy zaprzestać stosowania preparatu w momencie pojawienia się stanu zapalnego wskazującego na proces gojenia. Zapalenie objawia się zaczerwienieniem, które utrzymuje się przynajmniej 12 godzin.
 • Zapalenie wskazuje na to, że organizm zwalcza guzki mięczaka. W tym momencie należy cierpliwie poczekać na wygojenie.
View full details