Skip to product information
1 of 4

Aflofarm

Neosine Forte 1000mg, 30 tablets

Neosine Forte 1000mg, 30 tablets

Regular price $54.99
Regular price Sale price $54.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Neosine forte increases the body's resistance (stimulates the immune system). Neosine forte contains the active substance --inosine pranobex, which inhibits the multiplication of viruses from the Herpes group, which are pathogenic for humans.

Recommended dose
Adults, including the elderly (over 65 years old)
The recommended dose is 50 mg per kg of body weight per day - usually 1 g, i.e. 1 tablet 3 times a day.
Do not take more than 4 tablets a day.
Children over 1 year of age
The recommended dose is 50 mg per kg of body weight daily, given in several divided doses.
For children who cannot swallow tablets, it is recommended to administer Neosine forte in syrup.


Composition
- The active substance is inosine pranobex (a complex containing inosine and
2-hydroxypropyl dimethyl ammonium 4-acetamidobenzoate in a molar ratio of 1: 3).
One tablet contains 1000 mg of inosine pranobex.
- The other ingredients are: wheat starch, mannitol, povidone 30, magnesium stearate.

Indications

  • Supportive in people with reduced immunity, in the case of recurrent infections of the upper respiratory tract.
  • For the treatment of cold sores on the lips and face caused by the herpes simplex virus (Herpes
  • simplex).
  • Neosine forte must only be used in patients who have been diagnosed with herpes simplex in the past.
  • If, after 5 to 14 days, there is no improvement or the patient feels worse, see your doctor.
Opis

Neosine forte jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego). Lek Neosine forte zawiera substancję czynną -inozyny pranobeks, która hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości,należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek należy stosować doustnie.

Zalecana dawka
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1 g, tj. 1 tabletka 3 razy na dobę.
Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 1 roku
Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych.
Dla dzieci, które nie umieją połknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine forte w syropie.
Skład
- Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz
4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).
Jedna tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu.
- Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, mannitol, powidon 30, magnezu stearynian.

Wskazania
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes
simplex).
Lek Neosine forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.
Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

View full details