Skip to product information
1 of 4

Aflofarm

Desmoxan 100 Tablets

Desmoxan 100 Tablets

Regular price $64.99
Regular price Sale price $64.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Desmoxan is a preparation specially designed for people who want to effectively fight nicotine addiction.

Dosage

 • For the first 3 days, use 1 capsule every 2 hours (6 capsules a day). At the same time, you should gradually reduce the number of cigarettes you smoke.
 • If the treatment has not worked and the patient still feels the need to smoke, the drug should be stopped. Treatment can be restarted in 2 to 3 months.
 • If the treatment is successful and the patient does not feel the need to smoke, the following scheme should be followed:
 • from the 4th to the 12th day: 1 tablet every 2.5 hours (max 5 tablets a day)
 • from the 13th to the 16th day 1 tablet every 3 hours (max 4 tablets a day)
 • from the 17th to the 20th day 1 tablet every 5 hours (max 3 tablets a day)
 • from day 21 to 25, 1 to 2 tablets a day
 • Smokers should stop smoking completely no later than 5 days after starting treatment.


Action
Reduces withdrawal symptoms, nicotine cravings after smoking cessation.
Cytisine gradually displaces nicotine from the body. Thanks to this, nicotine dependence is reduced and it is possible to wean from smoking without abstinence symptoms

Opis

Desmoxan to preparat specjalnie przeznaczony dla osób chcących skutecznie zwalczyć uzależnienia od nikotyny. 

Użytkowanie tego preparatu pozwala na stopniowe zmniejszenie uzależnienia organizmu od nikotyny a finalnie odzwyczajanie od palenia tytoniu bez objawów tzw. Odstawienia nikotyny.Desmoxan, działając podobnie do nikotyny, wypiera ją stopniowo z organizmu. Organizm stopniowo odzwyczaja się od nikotyny bez objawów odstawienia .Po zakończeniu leczenia substancja czynna Desmoxanu usuwana jest z organizmu, a Ty możesz w końcu uwolnić się od nałogu. Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie wykorzystywania artykułów zawierających nikotynę.

Desmoxan to preparat specjalnie przeznaczony dla osób chcących skutecznie zwalczyć uzależnienia od nikotyny.  Użytkowanie tego preparatu pozwala na stopniowe zmniejszenie uzależnienia organizmu od nikotyny a finalnie odzwyczajanie od palenia tytoniu bez objawów tzw. Odstawienia nikotyny.Desmoxan, działając podobnie do nikotyny, wypiera ją stopniowo z organizmu. Organizm stopniowo odzwyczaja się od nikotyny bez objawów odstawienia .Po zakończeniu leczenia substancja czynna Desmoxanu usuwana jest z organizmu, a Ty możesz w końcu uwolnić się od nałogu. Końcowym celem stosowania leku Desmoxan jest trwałe zaprzestanie wykorzystywania artykułów zawierających nikotynę.

Skład

1 tabletka zawiera 1,5mg cytyzyny

substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Dawkowanie

Przez 3 pierwsze dni należy stosować po 1 kapsułce co 2 h (6 kapsułek na dobę). Jednocześnie należy stopniowo zmniejszać liczbę wypalanych papierosów.
Jeśli leczenie nie dało efektów i pacjent nadal odczuwa potrzebę palenia tytoniu, należy przerwać przyjmowanie leku. Leczenie można rozpocząć ponownie w ciągu 2 do 3 miesięcy.
Jeśli leczenie jest skuteczne i pacjent nie odczuwa potrzeby palenia tytoniu, należy postępować zgodnie z poniższym schematem:
 • od 4 do 12 dnia: 1 tabletka co 2,5h (max 5 tabletek na dobę)
 • od 13 do 16 dnia 1 tabletka co 3h (max 4 tabletek na dobę)
 • od 17 do 20 dnia 1 tabletka co 5h (max 3 tabletek na dobę)
 • od 21 do 25 dnia 1 do 2 tabletek na dobę

Osoba paląca tytoń powinna całkowicie zrezygnować z palenia najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Działanie
Zmniejsza objawy odstawienia, głodu nikotynowego po zaprzestaniu palenia.
Cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu. Dzięki temu zmniejsza się uzuależnienie od nikotyny i możliwe jest odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji

  View full details