Skip to product information
1 of 3

Polpharma

Debutir, Maślan Sodu, 60 kapsułek

Debutir, Maślan Sodu, 60 kapsułek

Regular price $28.99
Regular price Sale price $28.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

 Debutir is intended for adults and children over 7 years of age for dietary management of the following diseases:

 • Diseases of the large intestine with atrophic changes in the mucous membrane
 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Absorption disorders leading to nutrient deficiency, weight loss or abnormal growth in children
 • Functional gastrointestinal disorders such as: chronic constipation, abdominal pain, abdominal distension, dyspepsia, diarrhea,
 • Nutritional deficiencies (insufficient supply of dietary fiber, low-residue diet)
 • Intestinal flora disorders, including: after long-term antibiotic therapy, in the course of some chronic diseases (pancreas, liver, kidney diseases).
How to use
Debutir food should be taken under medical supervision.

Adults: 1 capsule orally twice a day, morning and evening. It is recommended to use the preparation for at least 3 months.

Children over 7 years of age: 1 capsule a day orally, preferably in the evening. It is recommended to use the preparation for at least 6 weeks.
The capsule should be swallowed whole (without chewing or spilling the contents), drinking lukewarm or cool water. It is best to take with a meal.

Ingredients
Sodium butyrate, fully hydrogenated palm oil, capsule shell: hydroxypropyl methylcellulose, thickener: sodium alginate, emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids, dye: titanium dioxide.

One capsule of Debutir contains 300 mg of granulated sodium butyrate with fully hydrogenated oil of vegetable origin (palm oil), equivalent to 150 mg of sodium butyrate.

Properties
Debutir food in capsules contains sodium salt of butyric acid (sodium butyrate) in the form of microgranules.

Butyric acid is an important source of energy for the intestinal epithelium.
Microgranulation ensures better distribution of sodium butyrate in the digestive tract and allows butyric acid to be released only in the small and large intestines.
The composition of the microgranules is selected so that the sodium butyrate release process takes place along the entire length of the small and large intestine.

Opis

Debutir przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia do postępowania dietetycznego w następujących schorzeniach:

 • Chorobach jelita grubego przebiegajacych ze zmianami zanikowymi w obrebie błony śluzowej

 • Zespole jelita nadwrażliwego (IBS)

 • Zaburzeniach wchłaniania, prowadzących do niedoboru składników odżywczych, utraty masy ciała lub nieprawidłowego wzrastania u dzieci

 • Zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym takich, jak: przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia brzucha, dyspepsja, biegunki,

 • Niedoborach pokarmowych (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)

 • Zaburzeniach flory jelitowej , m.in. po długotrwałej antybiotykoterapii, w przebiegu niektórych chorób przewlekłych (choroby trzustki, wątroby, nerek).

Sposób użycia
Środek spożywczy Debutir należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.
Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając letnią lub chłodną wodą. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

Skład
Maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.

Wartość odżywcza 100 g w 1 kapsułce w 2 kapsułkach
Wartość energetyczna

1782 kJ 

434 kcal

7,04 kJ 

1,71 kcal

14,08 kcal 

3,42 kJ

Tłuszcz, w tym

kwasy tłuszczowe nasycone

36 g

35 g

0,14 g

0,14 g

0,28 g

0,28 g

Węglowodany, w tym

cukry

13 g

0,2 g

0,05 g

0 g

0,10 g

0 g

Białko 0,3 g 0 g 0 g
Sól 17,9 g 0,07 g 0,14 g
Składniki charakteryzujące produkt

Maślan sodu, w tym

kwas masłowy

37,97 g

30,38 g

150 mg

120 mg

300 mg

240 mg


Jedna kapsułka preparatu Debutir zawiera 300 mg granulowanego maślanu sodu z całkowicie uwodornionym olejem pochodzenia roślinnego (olejem palmowym) co odpowiada 150 mg maślanu sodu.

Właściwości
Środek spożywczy Debutir w kapsułkach zawiera sól sodową kwasu masłowego (maślan sodu) w postaci mikrogranulatu.

Kwas masłowy jest ważnym źródłem energii dla nabłonka jelit.
Mikrogranulacja zapewnia lepszą dystrybucję maślanu sodu w przewodzie pokarmowym, pozwala na uwolnienie kwasu masłowego dopiero w jelicie cienkim i grubym.
Skład mikrogranulki jest tak dobrany, aby proces uwalniania maślanu sodu odbywał się na całej długości jelita cienkiego i grubego.

View full details