Skip to product information
1 of 5

PhytoPharm

Bioaron System Syrop 100ml

Bioaron System Syrop 100ml

Regular price $10.99
Regular price $16.99 Sale price $10.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99
Bioaron System Syrup contains two active substances: water extract from fresh leaves of aloe vera (Aloe arborescentis recentis extractum fluidum) and vitamin C (Acidum ascorbicum).

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Use orally. Measure out the medicine using the attached measure - a glass.

Incidentally in infections of the upper respiratory tract
take the drug for a period of 14 days, before a meal:
- adults, adolescents and children from 7 years of age: 5 ml 3 times a day,
- children from 3 to 6 years of age: 5 ml twice a day.
If no improvement or symptoms worsen after 7 days, consult your doctor.

Prophylactically, in non-infectious periods, take the drug for a period of 14 days, before a meal:
- adults, adolescents and children from 7 years of age: 5 ml 3 times a day,
- children from 3 to 6 years of age: 5 ml twice a day,
then it should be repeated after a break of 14 days.
The drug should be administered in cycles with a break of at least 14 days between consecutive 14-day cycles (14 days treatment / 14 days off).

In the absence of appetite
take 5 ml of the drug once a day, 15 minutes before the main meal.
Take the drug for 14 days. If there is no improvement or worsening of symptoms after 14 days, consult your doctor. The administration of the drug can be repeated after a 14-day break. The drug can be administered in cycles with a break of at least 14 days between cycles.
When using in repeated cycles, remember not to exceed the recommended doses.

Ingredients
The active substances of Bioaron SYSTEM are water extract from fresh leaves of tree aloe (Aloe arborescentis recentis extractum fluidum) and vitamin C (Acidum ascorbicum).
5 ml of the drug (single dose) contains 1920 mg of aloe vera extract and 51 mg of vitamin C.
The other ingredients (excipients) are: sucrose, concentrated aronia juice, sodium benzoate, purified water.

Action
Bioaron SYSTEM is used traditionally and its effectiveness is based solely on long-term use and experience.
Bioaron SYSTEM helps fight bacterial and viral infections, contributes to shortening their duration, alleviates the symptoms of infection and restores the proper response of the immune system.

When used prophylactically, the drug reduces the incidence of respiratory infections.
Moreover, Bioaron SYSTEM stimulates the appetite, which was found in observational studies in children.

Indications
Bioaron SYSTEM is indicated for auxiliary use:
- in the prevention and treatment of upper respiratory tract infections of various etiologies,
- in the absence of appetite.

Contraindications
Do not use Bioaron SYSTEM
- if you are allergic to aloe vera or vitamin C or any of the other ingredients of this medicine,
- with the simultaneous use of immunosuppressive drugs, i.e. drugs that reduce immunity - suppressing the response of the immune system

Use of the drug in children and adolescents
Due to the lack of data, do not use in children under 3 years of age.
Opis

Bioaron System Syrop zawiera dwie substancje czynne: wodny wyciąg ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) oraz witaminę C (Acidum ascorbicum).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie. Lek odmierzyć za pomocą dołączonej miarki – kieliszka.

Pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych
przyjmować lek przez okres 14 dni, przed posiłkiem:
- dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 7 lat: 3 razy na dobę po 5 ml,
- dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml.
Jeśli po 7 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Profilaktycznie w okresach poza infekcyjnych przyjmować lek przez okres 14 dni, przed posiłkiem:
- dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 7 lat: 3 razy na dobę po 5 ml,
- dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml,
następnie należy powtórzyć po 14-dniowej przerwie.
Lek należy podawać w cyklach, robiąc co najmniej 14-dniową przerwę pomiędzy kolejnymi 14-dniowymi cyklami (14 dni leczenie / 14 dni przerwy).

Pomocniczo w braku apetytu
stosować 5 ml leku 1 raz na dobę, 15 minut przed głównym posiłkiem.
Lek przyjmować przez 14 dni. Jeśli po 14 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem. Podawanie leku można powtórzyć po 14 dniowej przerwie. Lek można podawać w cyklach robiąc co najmniej 14 dniową przerwę pomiędzy cyklami.
Przy stosowaniu w powtarzających się cyklach należy pamiętać o nieprzekraczaniu zalecanych dawek.

Skład
Substancjami czynnymi leku Bioaron SYSTEM jest wyciąg wodny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) oraz witamina C (Acidum ascorbicum).
5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu z aloesu drzewiastego oraz 51 mg witaminy C.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Działanie
Lek Bioaron SYSTEM jest stosowany tradycyjnie i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
Bioaron SYSTEM ułatwia zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych, przyczynia się do skracania czasu ich trwania, łagodzi objawy infekcji oraz przywraca prawidłową odpowiedź układu odpornościowego.

Lek stosowany profilaktycznie zmniejsza zapadalność na infekcje dróg oddechowych.
Ponadto produkt leczniczy Bioaron SYSTEM pobudza apetyt, co stwierdzono w badaniach obserwacyjnych przeprowadzonych u dzieci.

Wskazania
Lek Bioaron SYSTEM wskazany jest do stosowania pomocniczo:
- w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii,
- w braku apetytu.

Przeciwskazania
Nie stosować leku Bioaron SYSTEM
- jeśli pacjent jest uczulony na aloes drzewiasty lub witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- przy jednoczesnym stosowaniu leków immunosupresyjnych, tj. leków obniżających odporność – hamujących odpowiedź układu odpornościowego

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

View full details