Skip to product information
1 of 3

Herbapol

Baikadent gel 15g

Baikadent gel 15g

Regular price $11.99
Regular price Sale price $11.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Baikadent oral gel 15g

Baikadent gel is a gel for use on gums in periodontal diseases.

Dosage
Adults: Externally, 2 to 4 times a day, immediately after brushing your teeth, rub approximately 2 cm of gel into the affected areas of the oral cavity and do not eat or drink for at least 30 minutes.

Ingredients
A set of flavones isolated from the root of Scutellaria baicalensis (Baikal skullcap) 0.577 g. The other ingredients of the drug are: carbomer (Carbopol 5984), glycerol, methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, propylene glycol, sodium hydroxide, anhydrous sodium carbonate, purified water.

Action
The healing effect of the gel is based on reducing the production of substances in the diseased tissue cells that cause the development of inflammation (anti-inflammatory effect) and on stimulating the activity of cells that regenerate the gums (improving the condition of the gums).

Indications
Indications for use in the adjuvant treatment of superficial and deep periodontopathies, prevention of periodontal diseases and chronic inflammation of the oral mucosa (also in cases of injuries caused by dentures).

Opis

Baikadent żel jest to żel do stosowania na dziąsła w chorobach przyzębia.

Dawkowanie
Dorośli: Zewnętrznie, 2 do 4 razy dziennie, bezpośrednio po umyciu zębów, ok. 2 cm żelu wcierać w miejsca chorobowo zmienione jamy ustnej i co najmniej 30 min nie jeść i nie pić.

Skład
Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis(tarczycy baikalskiej) 0,577 g. Pozostałe składniki leku to: karbomer (Carbopol 5984), glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek, sodu węglan bezwodny, woda oczyszczona.

Działanie
Lecznicze działanie żelu oparte jest na zmniejszaniu wytwarzania w komórkach chorej tkanki substancji wywołujących rozwój stanu zapalnego(działanie przeciwzapalne) oraz na pobudzeniu aktywności komórek regenerujących dziąsła (działanie poprawiające stan dziąseł).

Wskazania
Wskazania do stosowania w leczeniu uzupełniającym paradontopatii powierzchownych i głębokich, profilaktyce chorób przyzębia i przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej (również przy urazach spowodowanych przez protezy).

View full details