Skip to product information
1 of 2

GlaxoSmithKline

Venoruton Forte 500mg 60 tabletek

Venoruton Forte 500mg 60 tabletek

Regular price $39.99
Regular price $39.99 Sale price $39.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Venoruton Forte is used for symptomatic chronic venous insufficiency.

Dosage
Initial 1 tablet 2 times a day
Maintenance: 1 tablet once a day

Ingredients
The active substances of the drug are o-(beta-hydroxyethyl)-rutosides
Excipients: polyethylene glycol 6000, magnesium stearate.

Action
Venoruton reduces swelling and alleviates symptoms such as: sensory disturbances, tingling, muscle pain and cramps, and the feeling of heavy, swollen and aching legs. The drug is also used as an adjunct in the symptomatic treatment of hemorrhoids. Reduces the feeling of heavy and painful legs. Reduces swelling.

Indications
Symptomatic treatment of chronic venous insufficiency.

Contraindications
Allergy to any of the ingredients of the drug.

Side effects
Some side effects may be serious and may occur very rarely (may affect up to 1 in 10,000 people using the medicine).
Stop using Venoruton forte and seek medical help if you notice any of the following side effects, which may be a sign of an allergic reaction:
- difficulty breathing or swallowing
- swelling of the face, lips, tongue or throat
- severe itching of the skin with a red rash, hives or bumps.
If any of the symptoms mentioned above occur, stop using this medicine and seek medical help immediately.
Other side effects are usually mild.
Rare side effects (may affect up to 1 to 10 in 1,000 people using the medicine).
- gastrointestinal disorders (including: flatulence, diarrhea, abdominal pain, stomach discomfort, stomach disorders, indigestion):
- itching.
Very rare side effects (occurring in less than 1 in 10,000 people using the medicine):
- dizziness, headaches, tiredness, sudden flushing.

Warnings and precautions
Before use, read the leaflet included in the package or consult your doctor or pharmacist.

Taking other medicines
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Pregnancy and breastfeeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.
The use of o-(beta-hydroxyethyl)-rutosides is not recommended in the first three months of pregnancy.

Use of the drug in children and adolescents
Venoruton forte is not recommended for use in children.

Opis

Venoruton Forte jest stosowany w objawowej przewlekłej niewydolności żylnej.

Dawkowanie
Początkowe 1 tabletka 2 razy na dobę
Podtrzymujące: 1 tabletka 1 raz na dobę

Składniki
Substancjami czynnymi leku są o-(beta-hydroksyetylo)-rutozydy
Substancje pomocnicze: glikol polietylenowy 6000, magnezu stearynian.

Działanie
Lek powoduje zmniejszenie obrzęków oraz złagodzenie objawów takich jak: zaburzenia czucia, mrowienie, bóle i skurcze mięśni, uczucie ciężkich, spuchniętych i bolących nóg. Lek stosowany również pomocniczo w leczeniu objawowym żylaków odbytu. Redukuje uczucie ciężkich i bolących nóg. Zmniejsza obrzęki.

Wskazania
Leczenie objawowe przewlekłej niewydolności żylnej.

Przeciwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane
Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i występować bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).
Należy zaprzestać stosowania leku Venoruton forte i zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, które mogą być oznaką reakcji alergicznej:
- trudności w oddychaniu lub przełykaniu
- opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła
- silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką, pokrzywką lub guzkami.
Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów należy zaprzestać stosowania tego leku i niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną.
Inne działania niepożądane są zazwyczaj łagodne.
Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 do 10 na 1 000 osób stosujących lek).
- zaburzenia przewodu pokarmowego (w tym: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, dyskomfort w żołądku, zaburzenia żołądkowe, niestrawność):
- świąd.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):
- zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie, nagłe zaczerwienienie twarzy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania o-(beta -hydroksyetylo)-rutozydów w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku Venoruton forte nie zaleca się stosować u dzieci.

View full details