Skip to product information
1 of 5

PhytoPharm

Dentosept plyn 100ml

Dentosept plyn 100ml

Regular price $14.99
Regular price Sale price $14.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Dentosept is an oral liquid used to treat inflammation of the oral cavity and bleeding gums.

Dosage:
Adults:
Use a 15% aqueous solution of the drug: measure 10 ml of the drug (to the lower line) using the attached measuring cup and top up with water (to the higher line).
Adolescents and children over 6 years of age: after consulting a doctor.
Children under 6 years of age: do not use.
Method of administration:
Use the medicine to rinse your mouth.
Use the medicine for 7 days. If symptoms worsen or do not subside, consult a doctor. The medicine can be used until the symptoms disappear.

Ingredients
Composition: the product contains 100 ml of liquid extract composed (0.65:1) of: chamomile (Matricaria recutita L.), oak bark (Quercus spp.), sage leaf (Salvia officinalis L.), arnica herb (Arnica montana L. .), calamus rhizomes (Acorus calamus L.), peppermint herb (Mentha piperita L.), thyme herb (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1). Extractant: ethanol 70% (V/V).
Ethanol content 60-70% (V/V).

Action
Dentosept contains an ethanol extract composed of chamomile, oak bark, sage leaf, arnica herb, calamus rhizome, peppermint herb, and thyme herb. The drug is traditionally used as an anti-inflammatory, antibacterial and disinfectant.

Indications
The drug is traditionally used in:
- inflammation of the gums and stomatitis (including glossitis),
- superficial periodontitis,
- as an astringent, antibacterial and anti-inflammatory agent,
- in case of tendency to bleeding gums and as an auxiliary agent in periodontal disease as an astringent.

Contraindications
In people who are allergic to arnica, chamomile or other plants from the Asteraceae family, formerly Compositae, mint, oak bark, sage leaf, calamus rhizome, thyme or any of the product ingredients.

Side effects
Like all medicines, Dentosept can cause side effects, although not everyone experiences them.
They are not known yet.

Warnings and precautions
A single dose of the drug (10 ml) contains up to 5.67 g of ethanol. The medicine is intended for external use only. The ethanol content in the drug should be taken into account when used by pregnant women, breastfeeding women and children.

Taking other medicines
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.
Interactions with other drugs are not known.

Pregnancy and breastfeeding
Due to the lack of safety data and due to the ethanol content, use is not recommended. The decision to use the medicine can be made by your doctor.
No effect on fertility has been established.

Use of the drug in children and adolescents
There is no data on safety in children. Due to the ethanol content, the drug should not be used in children under 6 years of age. Consult your doctor for use in older children.

Opis

Dentosept to lek stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej, krwawienia z dziąseł.

Dawkowanie
Dawkowanie:
Dorośli:
Należy stosować 15% roztwór wodny leku: odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski) za pomocą dołączonej miarki i uzupełnić wodą (do wyższej kreski).
Młodzież i dzieci powyżej 6 roku życia: po konsultacji z lekarzem.
Dzieci poniżej 6 roku życia: nie stosować.
Sposób podawania:
Lek stosować do płukania jamy ustnej.
Lek stosować przez 7 dni, w przypadku gdy objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Lek może być stosowany do ustąpienia objawów.

Skład
Skład: produkt zawiera 100 ml wyciągu płynnego złożonego (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Quercus spp.), liścia szałwii (Salvia officinalis L.), ziela arniki (Arnica montana L.), kłącza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.), ziela tymianku (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1). Ekstrahent: etanol 70% (V/V).
Zawartość etanolu 60-70% (V/V).

Działanie
W skład leku Dentosept wchodzi wyciąg etanolowy złożony z koszyczka rumianku, kory dębu, liścia szałwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku. Lek stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i odkażającym.

Wskazania
Lek tradycyjnie stosowany w:
- zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym w zapaleniu języka),
- powierzchniowym zapaleniu przyzębia,
- jako środek ściągający, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny,
- w skłonności do krwawienia z dziąseł i pomocniczo w parodontozie jako środek ściągający.

Przeciwskazania
U osób uczulonych na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek lub którykolwiek ze składników produktu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Dentosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie są znane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dawka jednorazowa leku (10 ml) zawiera do 5,67 g etanolu. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Zawartość etanolu w leku należy wziąć pod uwagę stosując u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią
Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania. Decyzję o użyciu leku może podjąć lekarz.
Nie ustalono wpływu na płodność.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 roku życia. Stosowanie u dzieci starszych skonsultować z lekarzem.

View full details