Skip to product information
1 of 3

URSAPHARMA Arzneimitttel

Allergocrom krople do oczu, 10 ml

Allergocrom krople do oczu, 10 ml

Regular price $13.99
Regular price Sale price $13.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Allergocrom eye drops are used in the case of acute and chronic conjunctivitis.

Dosage
It is usually recommended to instill 1 drop 4 times a day into the conjunctival sac. For adults and children, the dosage is the same. Treatment with Allergocrom eye drops should not be stopped after the symptoms have subsided, and should be continued until the contact with the allergen, e.g. pollen, dust, ceases.

Ingredients
The active substance is sodium cromoglycate
The excipients are: benzalkonium chloride,
edetate disodium, glucose monohydrate, water to
injections.

Action
Sodium cromoglycate stabilizes the membranes of mast cells exposed to antigens and thus prevents their degranulation and the release of various chemical mediators, which are biologically active molecules. They are synthesized and stored in mast cells (i.e. histamine, kinins) and released, mediate the immediate Type I allergic reaction or are synthesized after provoked stimulation (i.e. prostaglandins, leukotrienes) and mediate a delayed Type IV inflammatory response. Sodium cromoglycate is also a calcium antagonist. Cromoglycan blocks the immunoglobulin E receptor linked to the calcium channel and thereby blocks the flow of calcium into the cell normally following IgE binding. As a result, mast cell degranulation is slower and the release of histamine is avoided.

Opis

Allergocrom krople do oczu stosuje się w przypadku wystąpienia ostrych i przewlekłych zapaleń spojówek.

Dawkowanie
Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę. Dla dorosłych i dla dzieci dawkowanie jest takie samo. Leczenia preparatem Allergocrom krople do oczu nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

Skład
Substancją czynną leku jest kromoglikan sodu
Substancje pomocnicze to: benzalkoniowy chlorek,
disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do
wstrzykiwań.

Działanie
Kromoglikan sodowy stabilizuje błony komórek tucznych poddanych działaniu antygenów i tym samym zapobiega ich degranulacji oraz uwalnianiu różnych mediatorów chemicznych, którymi są cząsteczki aktywne biologicznie. Są one syntetyzowane i magazynowane w komórkach tucznych (tj. histamina, kininy) i uwolnione, pośredniczą w natychmiastowej reakcji alergicznej I typu lub są syntetyzowane po prowokowanej stymulacji (tj. prostaglandyny, leukotrieny) i pośredniczą w opóźnionej reakcji zapalnej IV typu. Kromoglikan sodowy jest również antagonistą wapnia. Kromoglikan blokuje receptor immunoglobuliny E połączony z kanałem wapniowym i tym samym blokuje przepływ wapnia do komórki, normalnie mający miejsce po związaniu IgE. W efekcie końcowym spowalnia się degranulacja komórek tucznych i unika się uwolnienia histaminy.

View full details