Skip to product information
 • Vita Buerlecithin Lecytyna płyn doustny, 1L, Takeda
 • Vita Buerlecithin 1L Naturalna Lecytyna oraz witaminy
 • Vita Buer Lecytyna 1 L
 • Vita Buerlecithin Lecytyna płyn doustny, 1L, Takeda
1 of 4

Takeda

Vita Buerlecithin Lecytyna płyn doustny, 1L, Takeda

Regular price $44.99
Regular price Sale price $44.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout. FREE shipping on orders >$99

Vita Buerlecithin is a supportive medicinal product containing natural lecithin and vitamins.

Ingredients
Active substances: soy lecithin, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, sodium D-pantothenate, nicotinamide.

100 ml of the product contains 10.4 g of soy lecithin (a plant phospholipid complex containing, among others, biologically active ingredients: phosphatidylcholine, cephalin and inositophosphatide), 4.8 mg of vitamin B2 (as riboflavin sodium phosphate), 3.5 mg of vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride), 2.5 µg of vitamin B12 (cyanocobalamin), 20 mg of sodium D-pantothenate and 35 mg of nicotinamide.

Excipients: ethanol 96%, sucrose, sodium citrate dihydrate, potassium sorbate, sodium edetate, coffee flavor, cochineal red, sodium hydroxide, mannitol, purified water.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist.

Adults and children from 12 years: 20 ml 3 times a day.

Shake the bottle well before use.
In the event of significant weakening of the body, the daily dose can be doubled.

Action
Vita Buerlecithin contains lecithin, which has a beneficial effect on the functions of the central and peripheral nervous system and muscles. It is very important for the proper functioning of the digestive system and the liver. Thanks to its emulsifying properties, it prevents the formation of fatty deposits in the body. The vitamins contained in the product supplement the daily requirement and support the action of lecithin.

Indications
Vita Buerlecithin is indicated for use in the case of:

 • weakening of memory and concentration,
 • stressful states, insomnia, nervous agitation,
 • states of physical and mental exhaustion
 • as an auxiliary in nervous heart ailments,
 • symptoms of vitamin B deficiency,
 • convalescence after illness,
 • auxiliary in the elderly,
 • preventively in atherosclerosis,
 • preventive and supportive with increased blood cholesterol.
Opis ( Quantity Limit 2 )

Vita Buerlecithin to wspomagający produkt leczniczy zawierający naturalną lecytynę oraz witaminy.

Skład
Substancje czynne: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-pantotenian, amid kwasu nikotynowego.

100 ml produktu zawiera 10,4 g lecytyny sojowej (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd), 4,8 mg witaminy B2 (w postaci soli sodowej fosforanu ryboflawiny), 3,5 mg witaminy B6 (w postaci chlorowodorku pirydoksyny), 2,5 µg witaminy B12 (cyjanokobalaminy), 20 mg sodowego D-pantotenianu i 35 mg amidu kwasu nikotynowego.

Substancje pomocnicze: etanol 96%, sacharoza, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu wersenian, aromat kawowy, czerwień koszenilowa, sodu wodorotlenek, mannitol, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci od 12 lat: 20 ml 3 razy na dobę.

Przed użyciem butelkę wstrząsnąć.
W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.
Działanie
Vita Buerlecithin zawiera lecytynę, która korzystnie wpływa na czynności ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięśni. Jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego oraz wątroby. Dzięki swoim właściwością emulgującym zapobiega tworzeniu się złogów tłuszczowych w organizmie. Witaminy zawarte w produkcie uzupełniają dzienne zapotrzebowanie oraz wspomagają działanie lecytyny.

Wskazania
Vita Buerlecithin jest wskazana do stosowania w przypadku:

 • osłabienia pamięci i koncentracji,
 • stanów stresowych, bezsenności, pobudzenia nerwowego,
 • stanów wyczerpania fizycznego i psychicznego
 • pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,
 • objawów niedoboru witamin z grupy B,
 • stanów rekonwalescencji po przebytej chorobie,
 • pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
 • zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
 • zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.