Skip to product information
1 of 4

Borowina Królewska

Plastry Borowinowe (pasta borowinowa) 5 plastrów (18x30cm), Borowina Królewska

Plastry Borowinowe (pasta borowinowa) 5 plastrów (18x30cm), Borowina Królewska

Regular price $59.99
Regular price Sale price $59.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Therapeutic peat mud is a valuable source of organic compounds that have anti-inflammatory, antibacterial and antiviral properties, stimulate metabolism and oxygenate tissues. It is also a wealth of enzymes and mineral salts that affect the proper functioning of the entire body. Its use is recommended in alleviating musculoskeletal injuries, rheumatic and degenerative problems as well as for skin care and anti-cellulite purposes.

Therapeutic use

 • Inflammation of the musculoskeletal system (soft tissues, bones and joints, and rheumatic conditions)
 • Cervical, shoulder and lumbar pain syndromes
 • Ankylosing spondylitis
 • Nervous system disorders (sciatica)
 • Edema after bruises, fractures, sprains

Cosmetic and dermatological applications

 • Regeneration and smoothing of the epidermis
 • Reduction of cellulite and stretch marks

Action

Anti-inflammatory and astringent, bactericidal and bacteriostatic, regenerating tissues, increasing blood supply to the skin and tissues.

Usage

Use in the form of compresses. Before use, immerse a foiled mud patch in an open vessel with hot water (e.g. add 1 liter of cold tap water to 2 liters of boiling water) for about 15 minutes to reach a temperature of about 104 ℉ / 40 ℃. Do not overheat. Then, remove the patch from the water, place it on a flat surface with the marked part of the package facing up. Tear off gently so as not to damage the non-woven layer. Then check the temperature of the mud by putting your hand on it. If it is too hot, wait 30-45 seconds. Apply the patch prepared in this way to the selected body surface with the uncovered part of the non-woven fabric (you can also apply mud directly after tearing off the non-woven layer). Cover the patch with a blanket or towel and leave it for about 20 minutes. After the procedure, it is recommended to rest for 30 minutes and avoid rapid cooling of the body. In the case of edema, it is recommended to use cold mud patches. Mud can be used in several places at the same time.

In order to obtain the best results, it is recommended to use one patch daily for the next 7-10 days. The patch is for single use only.

NOTE: Peat Mud should not be applied to the heart area.

Do not use when there is: Cardiovascular failure, acute inflammatory diseases, fever, tuberculosis, cancer, pregnancy, hypertension, varicose veins.
Do not apply mud to broken, irritated skin or any open wounds on the skin.

The feeling of burning, tingling or itching is a normal symptom when using mud compresses on the face. It is worth helping the body in the excretion of toxins by drinking a lot of water after treatments with mud.

Peat Mud from Uzdrowisko Kołobrzeg SA is classified as medicinal minerals. It has a certificate confirming its medicinal properties No. HU-62/BL-1/2008 issued on 07-15-2008 by the National Institute of Public Health in Warsaw. It is a natural medicinal raw material, biochemically pure, with high activity.

Opis

Borowina terapeutyczna stanowi cenne źródło związków organicznych, które działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciw wirusowo, stymulują przemianę materii i dotleniają tkanki. To także bogactwo enzymów oraz soli mineralnych, wpływających na poprawne funkcjonowanie całego organizmu. Jej stosowanie zaleca się w łagodzeniu urazów narządu ruchu, problemach reumatycznych i zwyrodnieniowych jak również w celach pielęgnacyjnych skóry i antycellulitowych.

Zastosowanie terapeutyczne

 • Stany zapalne narządów ruchu (tkanek miękkich, kości i stawów i stany reumatyczne)
 • Zespoły bólowe szyjne, barkowe i lędźwiowe
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • Zaburzenia układu nerwowego (rwa kulszowa)
 • Obrzęki po stłuczeniach, złamaniach, zwichnięciach

Zastosowania kosmetyczne i dermatologiczne

 • Regeneracja i wygładzenie naskórka
 • Redukcja cellulitu i rozstępów

Działanie

Przeciwzapalne i ściągające, bakteriobójcze i bakteriostatyczne, regenerujące tkanki, zwiększające ukrwienie skóry i tkanek.

Sposób użycia

Stosować w formie okładów. Przed użyciem, zafoliowany plaster borowiny zanurzyć w odkrytym naczyniu z gorącą wodą (np. do 2 litrów wrzątku dolać 1 litr zimnej wody z kranu) na około 15 minut, aby osiągnąć temperaturę plastra ok. 104 ℉ / 40 ℃. Nie przegrzewać. Następnie należy wyciągnąć plaster z wody, ułożyć go na płaskiej powierzchni zaznaczoną częścią opakowania, skierowaną do góry. Oderwać delikatnie tak, aby nie naruszyć warstwy włókniny. Następnie sprawdzić temperaturę borowiny przykładając do niej dłoń. Jeżeli jest za gorąca należy odczekać 30 – 45 sek. Tak przygotowany plaster przyłożyć do wybranej powierzchni ciała odkrytą częścią włókniny (można też przyłożyć borowinę bezpośrednio po oderwaniu warstwy włókniny). Przyłożony plaster okryć kocem lub ręcznikiem i pozostawić na ok. 20 min. Po zabiegu zalecany jest 30 minutowy odpoczynek oraz unikanie gwałtownego wychłodzenia organizmu. W przypadku obrzęków zalecane jest stosowanie plastrów borowinowych na zimno. Borowinę można stosować w kilku miejscach jednocześnie.

W celu uzyskania najlepszych efektów wskazane jest codzienne stosowanie po jednym plastrze przez kolejne 7-10 dni. Plaster jest przeznaczony jednorazowego użytku.

UWAGA: Borowiny nie należy nakładać na okolice serca.

Nie stosować, gdy istnieje: Niewydolność układu sercowo naczyniowego, ostre choroby zapalne, gorączka, gruźlica, choroby nowotworowe, ciąża, nadciśnienie, żylaki.
Nie nakładać borowiny na uszkodzoną, podrażnioną skórę lub jakiekolwiek rany otwarte na skórze.

Uczucie pieczenia, mrowienia czy swędzenia jest normalnym objawem w przypadku stosowania okładów z borowiny na twarz. Warto wspomóc organizm w wydalaniu toksyn pijąc po zabiegach z borowiną dużo wody.

Borowina z Uzdrowiska Kołobrzeg SA jest zakwalifikowana do kopalin leczniczych. Posiada świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze Nr HU-62/BL-1/2008 wydane dnia 07-15-2008 przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Jest naturalnym surowcem leczniczym, biochemicznie czystym, o wysokiej aktywności.

View full details