Skip to product information
1 of 2

Sanofi

Maalox 40 tabletek

Maalox 40 tabletek

Regular price $15.99
Regular price Sale price $15.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Maalox is a medicinal product for the symptomatic treatment of hyperacidity, heartburn and gastritis.

Ingredients
The active substances are: aluminum hydroxide, magnesium hydroxide.

1 tablet contains 400 mg of aluminum hydroxide, 400 mg of magnesium hydroxide.

Excipients: mannitol, sorbitol, sodium saccharin, mint flavor, magnesium stearate, sucrose containing 3% starch, sucrose.

1 tablet contains 150 mg of sucrose.

Dosage
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor or pharmacist.

1-2 tablets should be sucked or chewed after a meal or during pain.

Action
Maalox has a neutralizing and astringent effect, protecting the gastric and duodenal mucosa. Maalox does not directly affect the secretion of hydrochloric acid in the stomach, it reduces the concentration of acid in the lumen of the esophagus.

Indications
Maalox is indicated for the symptomatic treatment of hyperacidity and symptoms of the upper gastrointestinal tract, such as:

gastritis,
retrograde regurgitation of stomach contents into the esophagus due to a hiatal hernia of the diaphragm,
indigestion, heartburn due to hyperacidity.

Maalox can be used as an adjunct in the treatment of:

duodenal ulcer disease,
stomach ulcer disease.

Opis

Maalox to produkt leczniczy do stosowania w leczeniu objawowym nadkwaśności, zgadze, nieżycie żołądka.

Skład
Substancjami czynnymi są: wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu.

1 tabletka zawiera 400 mg wodorotlenku glinu, 400 mg wodorotlenku magnezu.

Substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, sacharoza zawierająca 3% skrobi, sacharoza.

1 tabletka zawiera 150 mg sacharozy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

1-2 tabletki należy ssać lub żuć po posiłku lub w czasie bólu.

Działanie
Maalox posiada działanie zobojętniające, ściągające, osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Maalox nie wpływa bezpośrednio na wydzielanie kwasu solnego w żołądku, obniża stężenie kwasu w świetle przełyku.

Wskazania
Maalox jest wskazany w leczeniu objawowym nadkwaśności i dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego jak:

nieżyt żołądka,
zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony,
niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności.

Maalox może być stosowany pomocniczo w leczeniu:

choroby wrzodowej dwunastnicy,
choroby wrzodowej żołądka.

View full details