Skip to product information
1 of 2

Herbapol

Cardiol C oral drops 40g

Cardiol C oral drops 40g

Regular price $6.49
Regular price Sale price $6.49
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Cardiol C is a medicinal product consisting of tinctures of lily of the valley leaf, fruit and hawthorn inflorescence, valerian root and liquid extract of kola seeds with the addition of caffeine.

Composition
Active substances: tincture of hawthorn and valerian (Crataegi cum Valerianae tinctura), lily of the valley tincture (Convallariae tinctura titrata), cola seed extract (Colae seminis extractum), caffeine.

1 ml (corresponding to 910 mg) of the product contains 360 mg of hawthorn and valerian tincture (1: 4.0-4.5), 250 mg of standardized tincture (1: 4.0-4.5), 130 mg of extract from kola seeds and 0.655 mg caffeine.
The drug contains 60-69% V / V ethanol.

Excipient: ethanol 70% (v / v).

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist.

Adults: dilute 20-40 drops in a glass of water, use 2 to 3 times a day. It is permissible to increase the dose to 60 drops at a time.

Youth over 12 years: dilute 15-25 drops in a glass of water, use 2 to 3 times a day.

Administer orally after a meal.

Action
Cardiol C slightly increases the force of contraction of the heart muscle and reduces the frequency of its contractions.

Indications
Cardiol C is used in states of easy fatigue. Supportive in the initial period of impaired cardiac efficiency, not requiring the use of other medications and without symptoms of circulatory stasis, and in the weakening of the heart muscle in the elderly.

Opis

Cardiol C to produkt leczniczy będący kompozycją nalewek z liścia konwalii, owocu i kwiatostanu głogu oraz korzenia kozłka i wyciągu płynnego z nasion kola z dodatkiem kofeiny.

Skład
Substancje czynne: nalewka z głogu i kozłka (Crataegi cum Valerianae tinctura), nalewka konwaliowa mianowana (Convallariae tinctura titrata), wyciąg nasion kola (Colae seminis extractum), kofeina.

1 ml (co odpowiada 910 mg) produktu zawiera 360 mg nalewki z głogu i kozłka (1:4,0-4,5), 250 mg nalewki konwaliowej mianowanej (1:4,0-4,5), 130 mg wyciągu z nasion kola oraz 0,655 mg kofeiny.
Lek zawiera 60-69% V/V etanolu.

Substancja pomocnicza: etanol 70% (v/v) .

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 20-40 kropli rozcieńczyć w kieliszku wody, stosować od 2 do 3 razy na dobę. Dopuszczalne jest zwiększenie dawki do 60 kropli jednorazowo.

Młodzież powyżej 12 lat: 15-25 kropli rozcieńczyć w kieliszku wody, stosować od 2 do 3 razy na dobę.

Podawać doustnie po posiłku.

Działanie
Cardiol C nieznacznie zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego oraz zmniejsza częstotliwość jego skurczów.

Wskazania
Cardiol C jest stosowany w stanach łatwego męczenia się. Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej stosowania innych leków i bez objawów zastoju krążenia oraz w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w podeszłym wieku.

View full details