Skip to product information
1 of 4

P&G

Vigantol, Witamina D3 krople doustne, 10ml

Vigantol, Witamina D3 krople doustne, 10ml

Regular price $18.99
Regular price Sale price $18.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Vigantol contains the active substance vitamin D (cholecalciferol), which is important in the process of bone formation.
Vitamin D3 (cholecalciferol) is physiologically produced in the skin under the influence of UV radiation, and it can also be delivered to the body with food.

Dosage
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor if you are unsure.

Premature babies: 2 drops a day of Vigantol solution (1000 IU of vitamin D3). After 40 weeks of age of the corrected age, the prophylaxis dose should be reduced. The dosage must be established by the attending physician
Newborns and infants (up to 12 months): 1 drop of Vigantol solution daily (equivalent to 500 IU of vitamin D).

In premature babies, newborns and infants, the drug should be used under medical supervision.
Adults, adolescents (12 years of age and older) and the elderly: 1 drop of Vigantol solution daily (equivalent to 500 IU of vitamin D).
Adjunctive treatment in osteoporosis in adults: 2 drops a day of Vigantol solution (equivalent to 1000 IU of vitamin D).

Do not use the medicinal product for a long time or in higher doses without medical supervision. In addition, without medical supervision, you should not use other medications, dietary supplements or any other type of food containing vitamin D (cholecalciferol), calcitriol or other metabolites and analogues of vitamin D at the same time.

Indications
Vigantol is used:

  • for the prevention of rickets and osteomalacia in children and adults,
  • to prevent rickets in premature babies,
  • in the prevention of diseases when there is a risk of vitamin D deficiency in children and adults,
  • in the prevention of vitamin D deficiency in children and adults,
  • as adjunctive therapy in osteoporosis in adults.
Opis

Vigantol zawiera substancję czynną witaminę D (cholekalcyferol) ważną w procesie tworzenia kości.
Witamina D3 (cholekalcyferol) jest fizjologicznie wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV, może być też dostarczana do organizmu z pokarmem.


Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie
Wcześniaki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego
Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D).

U wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.
Dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D).
Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D).

Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto bez nadzoru lekarza nie należy stosować jednocześnie innych leków, suplementów diety ani innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

Wskazania
Vigantol stosuje się:

  • w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
  • w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków,
  • w zapobieganiu schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,
  • w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,
  • w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.
View full details