Skip to product information
1 of 5

McNeil

Sudafed XyloSpray, aerozol do nosa, 10 ml

Sudafed XyloSpray, aerozol do nosa, 10 ml

Regular price $13.99
Regular price Sale price $13.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Sudafed XyloSpray in the form of an aerosol clears the nose and facilitates the drainage of secretions. It constricts the blood vessels, thus reducing the swelling of the nasal mucosa. The spray works after 5-10 minutes.

Dosage
Nasal. Adults and children over 6 years of age 1 spray dose 3 times a day in each nostril.

Ingredients
Xylometazolini hydrochloridum 1mg / ml.

Action
Sudafed XyloSpray in the form of an aerosol clears the nose and facilitates the drainage of secretions. It constricts the blood vessels, thus reducing the swelling of the nasal mucosa. The drug works after 5-10 minutes.

Indications
Excessive nasal congestion in the course of colds, hay fever, allergic rhinitis, sinusitis.

Contraindications
Hypersensitivity to any component of the preparation; dry atrophic rhinitis (rhinitis sicca); do not use in patients after pituitary removal and other surgical procedures involving exposing the dura mater.

Side effects
Before use, read the leaflet that contains indications, contraindications, data on side effects and dosage as well as information on the use of the medicinal product, or consult your doctor or pharmacist, as each drug used improperly is a threat to your life or health.

Warnings and Precautions
Before use, read the leaflet that contains indications, contraindications, data on side effects and dosage as well as information on the use of the medicinal product, or consult your doctor or pharmacist, as each drug used improperly is a threat to your life or health.

Use of other medications
Before use, read the leaflet that contains indications, contraindications, data on side effects and dosage as well as information on the use of the medicinal product, or consult your doctor or pharmacist, as each drug used improperly is a threat to your life or health.

Pregnancy and breastfeeding
If a woman is pregnant, breastfeeding or there is a suspicion that she may be pregnant, consultation with a physician is required prior to use.

Use of the drug in children and adolescents
Do not use in infants and children under 6 years of age.

Opis

Sudafed XyloSpray w formie aerozolu udrażnia nos i ułatwia odpływ wydzieliny. Obkurcza naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Lek działa już po 5-10 minutach.

Dawkowanie
Donosowo. Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia 1 dawka aerozolu 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Skład
Xylometazolini hydrochloridum 1mg/ml.

Działanie
Sudafed XyloSpray w formie aerozolu udrażnia nos i ułatwia odpływ wydzieliny. Obkurcza naczynia krwionośne, przez co zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. Lek działa już po 5-10 minutach.

Wskazania
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego nieżytu nosa, zapalenia zatok.

Przeciwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; suche zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Działania niepożądane
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Stosowanie innych leków
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli kobieta jest w ciąży, karmi piersią lub istnieje podejrzenie że może być w ciąży, konsultecja z lekarzem jest wymagana przed zastosowaniem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

    View full details