Skip to product information
1 of 6

Herbapol

Raphacholin C 30 tablets

Raphacholin C 30 tablets

Regular price $15.95
Regular price Sale price $15.95
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Raphacholin C contains dry extract of black radish root with active carbon (1: 1), thick extract of artichoke herb, dehydrocholic acid and mint essential oil. It is a choleretic and choleretic drug (it has a direct effect on the liver, stimulates the secretion of bile).

Composition
1 coated tablet contains: 150 mg of dry extract of Raphanus sativus L., radix (black radish root) (DERnative 30-42: 1) with activated carbon (1: 1), extraction solvent: ethanol 85% V / V, 47 mg thick extract of Cynarae scolymus L., herba (artichoke herb) (DER 2-4: 1), extraction solvent: ethanol 50% V / V, 40 mg of dehydrocholic acid (Acidum dehydrocholicum), 15 mg of essential oil from Mentha piperita L. , aetheroleum (peppermint essential oil)

The other ingredients (excipients) are: sucrose, povidone, microcrystalline cellulose, gum arabic, calcium hydrogen phosphate dihydrate, colloidal anhydrous silica, talc, magnesium stearate, Pigment Blend PB-277000 coloring agent (black iron oxide and titanium dioxide).

Dosage
Always use this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Adults - in case of indigestion 1 to 3 tablets at a time, in other digestive ailments on average 3 times a day, 1 to 2 tablets 30 minutes after a meal. In constipation, take 2 tablets in the morning and evening 30 minutes before a meal.
In children over 10 years of age and adolescents, the dosage of the drug should be consulted with a doctor.

Action
Regular consumption of the product stimulates the secretion of bile, which has a protective effect on the liver parenchyma, accelerates the elimination of harmful substances with bile and enhances the peristaltic movements of the intestines.

Indications
Rapacholin C is traditionally used in indigestion, digestive ailments related to liver dysfunction (flatulence, abdominal pain, belching, nausea, constipation), and disorders of the gallbladder contractile activity.

Contraindications
Do not use Raphacholin C:

 • if you are allergic to the active substances or any of the other ingredients of this medicine,
 • if there are severe liver diseases, obstruction of the biliary and gastrointestinal tract, acute and chronic inflammation of the stomach and intestines.
 • In the case of gallstone disease, use the drug after consulting a doctor.


Side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

During the use of Raphacholin C, the following may occur:

 • Gastrointestinal disorders (loose stools) - not known
 • Hepatobiliary disorders (biliary colic) - frequency unknown
 • Immune system disorders (allergic reactions) - frequency not known
 • Warnings and Precautions
 • Raphacholin C contains sucrose. If you have been diagnosed with an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking the drug.
 • Keep out of the sight and reach of children.
 • Store below 25ºC.


Use of other medications
Tell the doctor or pharmacist about all the drugs that the patient is taking now or recently, and about the drugs that the patient is going to take.

Pregnancy and breastfeeding
If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Use of the drug in children and adolescents
Do not use in children under 10 years of age.

Opis

Raphacholin C zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem aktywnym (1:1), wyciąg gęsty z ziela karczocha, kwas dehydrocholowy oraz olejek eteryczny miętowy. Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie żółci).

Skład
1 tabletka drażowana zawiera: 150 mg wyciągu suchego z Raphanus sativus L., radix (korzeń rzodkwi czarnej) (DERnatywny 30-42:1) z węglem aktywnym (1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 85 % V/V, 47 mg wyciągu gęstego z Cynarae scolymus L., herba (ziele karczocha) (DER 2-4:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 50 % V/V, 40 mg kwasu dehydrocholowego (Acidum dehydrocholicum), 15 mg olejku eterycznego z Mentha piperita L., aetheroleum (olejek eteryczny miętowy )

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, substancja barwiąca Pigment Blend PB-277000 (tlenek żelaza czarny i dwutlenek tytanu).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli - w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy na dobę po 1 do 2 tabletek 30 minut po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem 30 minut przed posiłkiem.
U dzieci powyżej 10 lat i młodzieży dawkowanie leku należy skonsultować z lekarzem.

Działanie
Regularne przyjmowanie produktu pobudza wydzielanie żółci co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit.

Wskazania
Rapacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Raphacholin C:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli występują ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostre i przewlekłe stany zapalne żołądka i jelit.
 • W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem.


Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania produktu leczniczego Raphacholin C mogą wystąpić:

 • Zaburzenia żołądka i jelit (luźne stolce) – częstość nieznana
 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (kolka żółciowa) – częstość nieznana
 • Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne) – częstość nieznana
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Lek Raphacholin C zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.


Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat.

View full details