Skip to product information
1 of 3

Sandoz

Migea tabletki na migrenę, 4 tabletki

Migea tabletki na migrenę, 4 tabletki

Regular price $21.99
Regular price Sale price $21.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Migea is a non-steroidal drug with analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic effects.

Dosage:

 • Initial Dose: 1 tablet (200 mg of tolfenamic acid) at the onset of the first symptoms of an acute migraine attack.
 • If No Improvement: The dose can be repeated after 1 to 2 hours.
 • Maximum Daily Dose: Do not take more than 2 tablets of MIGEA (400 mg of tolfenamic acid) per day.

Ingredients:

 • Active Substance:
  • Each tablet contains 200 mg of tolfenamic acid.
 • Other Ingredients:
  • Corn starch, sodium carboxymethyl starch (Type A), macrogol 6000, alginic acid, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, colloidal anhydrous silica, sodium stearylfumarate.

Indications: MIGEA is indicated for the acute treatment of migraine attacks.

Opis

Opis: Migea jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Dawkowanie:

 • Dawka początkowa: 1 tabletka (200 mg kwasu tolfenamowego) po wystąpieniu pierwszych objawów ostrego napadu migreny.
 • Jeśli nie nastąpi poprawa: Dawkę można powtórzyć po upływie 1 do 2 godzin.
 • Maksymalna dawka dobowa: Nie należy przyjmować więcej niż 2 tabletki MIGEA (400 mg kwasu tolfenamowego) na dobę.

Skład:

 • Substancja czynna:
  • Jedna tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego.
 • Inne składniki:
  • Skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), makrogol 6000, kwas alginowy, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran.

Wskazania: Wskazaniem do stosowania leku MIGEA jest ostry napad migreny.

View full details