Skip to product information
1 of 2

Herbapol

Syrop Prawoślazowy 100ml | Marshmallow Syrup

Syrop Prawoślazowy 100ml | Marshmallow Syrup

Regular price $4.49
Regular price $5.49 Sale price $4.49
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Marshmallow syrup protects the mucous membranes of the mouth and throat, protecting them from irritation.

Dosage
Adults and children over 12 years of age - 15 ml three times a day.

Children under 12 years of age - unless the doctor advises otherwise, usually take 5 ml three times a day.
Composition
100g of syrup contains:
- marshmallow root macerate 35.9g, benzoic acid 0.1g, sucrose 64.0g.
- ethanol content (760 g/l) not more than 1.1% (m/v)

Action
Marshmallow root contains mucous substances that have a protective effect and soothe irritations of the mucous membranes of the mouth and throat.

Indications
Cough due to inflammation of the upper respiratory tract.

Contraindications
Hypersensitivity to any of the ingredients of the preparation.
Due to the content of benzoic acid, do not use in patients with bronchial asthma.
The medicine contains sucrose - if you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.
The medicine contains 186 mg of ethanol (alcohol) in a single dose for adults, which is equivalent to 4.7 ml of beer or approximately 2 ml of wine. Due to the alcohol content, it is not recommended for use in patients with liver disease, epilepsy or alcoholism.
Side effects
They are not known.

Taking other medicines
The absorption of other medications taken simultaneously may be delayed.
Pregnancy and breastfeeding
It should not be administered due to the lack of data confirming its safety and alcohol content.

Use of the drug in children and adolescents
Due to the ethanol (alcohol) content, the drug should not be used in children under 6 years of age.

Opis

Syrop prawoślazowy osłania błony śluzowe jamy ustnej i gardła chroniąc je przed podrażnieniem.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż - trzy razy na dobę po 15 ml.

Dzieci poniżej 12 r.ż - o ile lekarz nie zaleci inaczej zwykle stosuje się trzy razy na dobę po 5 ml.
Skład
100g syropu zawiera:
- macerat z korzenia prawoślazu 35,9g, kwas benzoesowy 0,1 g, sacharoza 64,0g.
- zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1 % (m/v)
Działanie
Korzeń prawoślazu zawiera substancje śluzowe, które działają osłaniająco i łagodzą podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Wskazania
Kaszel w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

Przeciwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową.
Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera 186 mg etanolu (alkoholu) w dawce jednorazowej dla dorosłych, co jest równoważne 4,7 ml piwa lub ok. 2 ml wina. Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową.
Działania niepożądane
Nie są znane.

Stosowanie innych leków
Wchłanianie innych równocześnie przyjmowanych leków może być opóźnione.
Ciąża i karmienie piersią
Nie należy podawać ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania oraz zawartość alkoholu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na zawartość etanolu (alkoholu) lek nie powinien być stosowany u dzieci do 6. roku życia.

View full details