Skip to product information
1 of 3

Sanofi

Essentiale Forte 300mg 50 kapsułek

Essentiale Forte 300mg 50 kapsułek

Regular price $24.99
Regular price Sale price $24.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Essentiale Forte is a herbal remedy used in liver diseases.

Ingredients
The active substance of the drug are (Phospholipidum essentiale) phospholipids from soybeans containing (3-sn-phosphatidyl) choline, 1 capsule contains 300 mg.
Excipients: refined soybean oil, hydrogenated castor oil, hydrogenated glycerides of plant origin (Witepsol W 35), triglycerides of higher fatty acids (Witepsol S 55), ethanol, ethyl vanillin, p-methoxyacetophenone, α-tocopherol.
Capsule shell: gelatin, yellow iron oxide (E 172), black iron oxide (E 172), red iron oxide (E 172), titanium dioxide (E 171), sodium laurilsulfate, purified water.

Dosage
Adults and children over 12 years of age: 3 x 2 capsules a day. Take with meals, without chewing (washing it down with, for example, a glass of water).

Children and youth
Essentiale Forte should not be used in children under 12 years of age.

Action
Three benefits for the liver:

  • Liver cell regeneration.
  • Strengthening / stabilization of cell membranes.
  • Toxin protection / hepatoprotective effect.

Indications
Essentiale Forte is used in liver diseases.

It reduces subjective liver ailments caused by liver damage caused by improper diet, the effects of toxic substances or in the course of hepatitis, such as:

  • lack of appetite
  • feeling of pressure in the right upper abdomen.
Opis

Essentiale Forte jest roślinnym lekiem stosowanym w chorobach wątroby.

Skład
Substancją czynną leku są (Phospholipidum essentiale) fosfolipidy z nasion soi zawierające (3- sn-fosfatydylo)cholinę, 1 kapsułka zawiera 300 mg.
Substancje pomocnicze: rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia roślinnego (Witepsol W 35), trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etanol, etylowanilina, p-metoksyacetofenon, α-tokoferol.
Otoczka kapsułki: żelatyna, tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), tlenek żelaza czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 3 x 2 kapsułki na dobę. Przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działanie
Trzy korzyści dla wątroby:

  • Regeneracji komórek wątroby.
  • Wzmocnienie / stabilizacja błon komórkowych.
  • Ochrona przed działaniem toksyn / działanie wątroboochronne.

Wskazania
Essentiale Forte stosowane jest w chorobach wątroby.

Zmniejsza subiektywne dolegliwości wątroby, wywołane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby takie jak:

  • brak apetytu,
  • uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu.
View full details