Skip to product information
1 of 5

Miralex

Cicatridina 10 globulek dopochwowych

Cicatridina 10 globulek dopochwowych

Regular price $26.99
Regular price Sale price $26.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Cicatridina vaginal globules accelerate the healing of superficial and deep wounds. They contain hyaluronic acid, which supports wound healing, tones the tissues and shortens the period of their regeneration.

Cicatridina are vaginal globules that support the regeneration of the mucosa.

Ingredients
Hyaluronic acid sodium salt 5 mg, Centella asiatica - oil extract, calendula oil extract, aloe oil extract, tea tree oil, semi-synthetic glycerides, BHT

Usage method
Remove the globule by pulling the ends of the cut blister and insert it deeply into the vagina. You should wash your hands before and after using the medical device.

Recommended daily intake
Use one a day.

Properties
Supports wound healing after childbirth, gynecological procedures, estrogen deficiency, etc.

As a means of accelerating the healing of wounds in the vagina after childbirth, after colposcopy (thorough examination of the lower segment of the female reproductive organs, i.e. the perineum, vulva, vagina, the vaginal part of the cervix with the external mouth of the cervical canal using an optical device - a colposcope), after conization ( a procedure used to remove a fragment of the cervical tissue), after surgery, after chemotherapy and radiotherapy, with vaginal dryness and dyspareunia (pain during sexual intercourse).

Warnings
Keep away from children. Avoid contact with the eyes. Do not swallow.

Opis

Globulki dopochwowe Cicatridina przyspieszają leczenie ran powierzchownych i głębokich. Zawierają kwas hialuronowy, który wspiera gojenie się ran, uelastycznia tkanki i skraca okres ich regeneracji.

Cicatridina to globulki dopochwowe wspomagające regenerację błony śluzowej.

Skład
Sól sodowa kwasu hialuronowego 5 mg, Centella asiatica – wyciąg olejowy, wyciąg olejowy z nagietka, wyciąg olejowy z aloesu, olejek z drzewa herbacianego, glicerydy półsyntetyczne, BHT

Sposób użycia
Wyjąć globulkę pociągając za końce nadciętego blistra i włożyć ją głęboko do pochwy. Należy umyć ręce przed i po użyciu wyrobu medycznego.

Zalecane dzienne spożycie
Stosować jedną na dzień.

Właściwości
Wspomaga gojenie się ran po porodzie, zabiegach ginekologicznych, niedoborem estrogenów etc.

Przeznaczenie
Jako środek przyśpieszający zabliźnianie się ran w pochwie po porodzie, po kolposkopii (dokładne badanie dolnego odcinka kobiecych narządów rozrodczych tzn. krocza, sromu, pochwy, części pochwowej szyjki macicy wraz z ujściem zewnętrznym kanału szyjki przy pomocy urządzenia optycznego - kolposkopu), po konizacji (zabieg stosowany w celu usunięcia fragmentu tkanki szyjki macicy), po zabiegach chirurgicznych, po chemioterapii i radioterapii, przy suchości pochwy i dyspareunii (bóle przy współżyciu płciowym).

Ostrzeżenia
Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać.

View full details