Skip to product information
1 of 3

Polfa

Acard 75mg 60 tablets

Acard 75mg 60 tablets

Regular price $11.99
Regular price Sale price $11.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Acard is used in ischemic heart disease and all situations where it is purposeful to inhibit platelet aggregation.

Opis

Acard stosuje się w chorobie niedokrwiennej serca oraz wszelkich sytuacjach, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi.

Skład

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.


Acard zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Tabletka dojelitowa leku Acard ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Wskazania

  • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
  • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,
  • niestabilna choroba wieńcowa,
  • prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,
  • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,
  • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
  • po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,
  • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
  • zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka,
  • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.
View full details